รับยื่น/ขอคืน ภงด.90/94/91 ปี 2562 ทางอินเตอร์เน็ต

1. ขอหนังสือรับรองภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 2. ขอหลักฐานการลดหย่อนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน, ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย๋อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป, สูติบัตรบุตร, สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดาผู้มีเงินได้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและไม่มีรายได้, หลักฐานการซื้อ LTF, RMF ของปี 2560,สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (มีชื่อผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู), ใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ****กรณีขอคืนภาษีต้องรอการแนบเอกสารเพิ่มเติมจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร และ กว่าจะได้เงินคืนประมาณไม่น่าเกิน 1 สัปดาห์ ****กรณียื่นแบบต้องชำระภาษีเพิ่มต้องชำระภาษีไม่เกินวันที่ 2 เมษายน 2561 หรือ ทางอินเตอร์เน็ตไม่เกินวันที่ 9 เมษายน 2561

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ลงทะเบียนยื่นออนไลน์กับสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต 2. นำหนังสือรับรองถูก หัก ณ ที่จ่ายมารวบรวมจำนวนเงินได้ที่ต้องยื่นว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ใบและจำนวนเงินรวมมีเท่าไหร่ 3. ตรวจสอบหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่ 4. กรอกข้อมูลรายได้และส่วนอื่นๆ ให้ถูกต้องและยื่นทางออนไลน์ 5. Save แบบภงด.90/91 และ แบบชำระเงิน (กรณีต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าไม่ต้องจ่ายจะไม่มีใบชำระเงิน) เพื่อส่งให้ลูกค้าทาง E-Mail

ฟรีแลนซ์
ปริญดา

ดิฉันมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและปิดบัญชีมาเป็นเวลา 15 ปี ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งธุรกิจ SMEs ทำบัญชีให้บริษัท ต่างชาติ และ บริษัท ในไทย เกินกว่า 100 บริษัท ดิฉันมีความเชี่ยวชาญธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป, ธุรกิจนำเข้าและส่งออก, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต นำเข้า-ส่งออก , ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจคลินิคเสริมความงาม, ธุรกิจนายหน้าขายอสังหาฯ ธุรกิจไอที , ธุรกิจขาย-ผลิตเบเกอรี่ ฯลฯ ปัจจุบันรับเป็นผู้จัดการบัญชีฟรีแลนซ์ โดยเข้าออฟฟิสไปตรวจงานสัปดาห์ล่ะ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ พร้อมสอนงานพนักงานที่ไม่เข้าใจงานบัญชีและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องแนะนำเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงระบบงานเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ ลดการผิดพลาดของงานและลดต้นทุนการจ้างผู้จัดการบัญชีแบบประจำ พร้อมกันนี้ยังให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อให้เสียภาษีน้อยที่สุดและถูกต้อง ถูกใจสรรพากรไม่โดนประเมินย้อนหลัง

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
88 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน