แปลเอกสารทุกชนิด TH-EN/EN-TH โดยบัณฑิตอักษรฯ จุฬาฯ

รับแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย แปลเอกสารทุกชนิดและ subtitle ไม่จำกัดปริมาณ ไม่มีขั้นต่ำ ยินดีหากผู้จ้างจะส่งตัวอย่างมาให้ลองแปลก่อน แปลงานโดยบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ แปลงานอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาเหมาะสมกับชนิดของงาน ใช้งานได้จริง สามารถแก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง ตรวจทานความถูกต้องและความสละสลวยก่อนส่งงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ส่งงานเป็นไฟล์ .docx/ .xlsx และ .pdf ตัวอย่างงานที่รับแปล เอกสารต่างๆ เอกสารราชการ เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า เอกสารทางธุรกิจ บทความ บทคัดย่อ งานวิจัย/Journal หนังสือ ข่าว อีเมลล์ หมายเหตุ: - ราคาหน้าละ 200-500 บาท โดยขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา ความยาก และความด่วนของงาน/ คำละประมาณ 0.8-1.2 บาท - งานปริมาณมากสามารถคุยต่อรองราคาได้ - เก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ สนใจติดต่อสอบถามได้ตลอด ยินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารทุกชนิด TH-EN/EN-TH โดยบัณฑิตอักษรฯ จุฬาฯ

  • 1. คุยบรีฟงานกับผู้จ้าง
  • 2. ผู้จ้างส่งงานหรือเอกสารมาให้ประเมินราคา โดยราคาจะขึ้นอยู่กับชนิดของงาน ปริมาณเนื้อหา ความยาก และความเร่งด่วน
แพ็กเกจ
แปลเอกสารทั่วไป EN<->TH จำนวน 1-3 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลงานโดยบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ แปลงานอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาเหมาะสมกับชนิดของงาน ใช้งานได้จริง โดยใช้เวลา 1-3 วัน สามารถแก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง ตรวจทานความถูกต้องและความสละสลวยก่อนส่งงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ส่งงานเป็นไฟล์ .docx/ .xlsx และ .pdf

แปลเอกสารทั่วไป EN<->TH จำนวน 4 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลงานโดยบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ แปลงานอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาเหมาะสมกับชนิดของงาน ใช้งานได้จริง ใช้เวลา 3-7 วัน สามารถแก้ไขได้อย่างน้อย 2 ครั้ง ตรวจทานความถูกต้องและความสละสลวยก่อนส่งงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ส่งงานเป็นไฟล์ .docx/ .xlsx และ .pdf

แปลงานวิจัย เอกสารด้านกฎหมาย หรือเอกสารเฉพาะทาง EN<->TH
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลงานโดยบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ แปลงานอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาเหมาะสมกับชนิดของงาน ใช้งานได้จริง โดยใช้เวลา 1-3 วัน สามารถแก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง ตรวจทานความถูกต้องและความสละสลวยก่อนส่งงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ส่งงานเป็นไฟล์ .docx/ .xlsx และ .pdf

ฟรีแลนซ์
Thanchanok

ชื่อพลอย :) จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานประจำ และรับงานฟรีแลนซ์แปลเอกสารทั่วไป ภาษาไทย<>ภาษาอังกฤษ และเขียน calligraphy

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
114 ครั้ง
ขายได้
23 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน