แปลเอกสารทุกชนิด TH-EN/EN-TH โดยบัณฑิตอักษรฯ จุฬาฯ

ขั้นตอนการทำงาน 1. คุยบรีฟงานกับผู้จ้าง 2. ผู้จ้างส่งงานหรือเอกสารมาให้ประเมินราคา โดยราคาจะขึ้นอยู่กับชนิดของงาน ความยากง่าย ความเร่งด่วน และปริมาณ 3. ตกลงราคาและจ้างงาน 4. เริ่มทำงานเมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5. ส่งงานที่ทำเสร็จให้ผู้จ้าง เมื่อพอใจแล้วเป็นอันเสร็จสิ้น 6. หากผู้จ้างยังไม่พอใจ สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี ระยะเวลาในการแก้ไขขึ้นอยู่กับปริมาณของส่วนที่ต้องการให้แก้ไข 7. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วส่งงานให้ผู้จ้างเป็นไฟล์ .docx หรือ .pdf แล้วแต่ต้องการ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลงานโดยบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ แปลงานอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาเหมาะสมกับชนิดของงาน ใช้งานได้จริง สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ตรวจทานความถูกต้องและความสละสลวยก่อนส่งงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ส่งงานเป็นไฟล์ .docx หรือ .pdf แล้วแต่ผู้จ้างต้องการ

ฟรีแลนซ์
Thanchanok

ชื่อพลอย :) จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานประจำและรับงานฟรีแลนซ์แปลเอกสารทั่วไป TH<->EN

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
36 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน