งานวิจัย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล

รับงานวิจัยตั้งแต่โครงร่างงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลข้อมูลสถิติ และการสรุปผลข้อมูล รวมถึงงานพิมพ์ งานเอกสารต่าง ๆ พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำงาน โดยราคาจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน สามารถส่งงานให้ประเมินราคา และระยะเวลาเพื่อตัดสินใจก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวิจัย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. สอบถามหรือส่งงาน แจ้งรายละเอียด เพื่อให้ประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงาน
  • 2. ตกลงราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-จัดทำโครงร่างงานวิจัย -ผูกสูตร Excel สร้างตาราง สร้างกราฟ -วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS -คีย์แบบสอบถาม -พิมพ์งานเอกสารทั่วไป รายงาน -วิทยานิพนธ์ (รายบท หรือทั้งเล่ม) -ทำ Presentation -จัดหน้ากระดาษ ทำสารบัญ บรรณานุกรม -บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -แปลภาษาไทย/อังกฤษ -อื่นๆ สามารถสอบถามงานนอกเหนือจากที่แจ้งไว้เพิ่มเติมได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์
Pattheera

มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยนักวิจัยและจัดการโครงการวิจัยกว่า 5 ปีทั้งในและต่างประเทศ มีความถนัดในการทำงานวิจัย การเขียน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และการทำงานด้านเอกสารทุกประเภท

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน