การบริหารคน (ทักษะการเป็นหัวหน้างาน)

เพราะความสำเร็จของเรา มาจากความสำเร็จของทีม ดังนั้น การพัฒนาทักษะผู้นำของตนเอง เพื่อไปพัฒนาทีมงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ การเป็น Leader กับ Manager ไม่เหมือนกัน ทักษะการเป็นผู้นำ พัฒนาได้นะคะ ถ้าพัฒนาจุดแข็ง และปิดจุดอ่อน มาพัฒนาทักษะของตนเองกันเถอะ รับให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของตนเอง เช่น - การแก้ปัญหาและตัดสินใจ - การ Feed Back ทีมงานที่ยังปฏิบัติงานไม่เป็นตามเป้าหมาย - การสอนงาน - เทคนิคในการประเมินผลการทำงานของทีมงาน - การให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน ประสบการณ์ในการบริหารบุคคล 25 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ การบริหารคน (ทักษะการเป็นหัวหน้างาน)

  • 1. ตกลงขอบเขตงานที่ลูกค้าต้องการปรึกษา
  • 2. เสนอราคา ลูกค้าโอนค่าบริการให้ Fastwork
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ให้คำปรึกษาในการพัฒนาทักษะผู้นำ ตามขอบเขตงานที่ลูกค้าต้องการรับบริการ ทางไลนหรือโทรศัพท์ - ระยะเวลาการปรึกษา ทางไลน/โทรผ่านไลน ภายใน 10 วัน ครั้งละไม่เกิน 1 ชม. จำนวน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
dpHR

-ที่ปรึกษาวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โครงสร้างเงินเดือน/โครงสร้างระดับตำแหน่งงาน/ใบพรรณนาหน้าที่งาน/ระบบการสรรหาและคัดเลือก/การเลื่อนตำแหน่ง/การพัฒนาและฝึกอบรม/สำรวจความพึงพอใจความผูกพันต่อองค์กร ข้อบังคับการทำงาน/จรรยาบรรณพนักงาน/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/HR Master Plan -ประสบการณ์ 25 ปี

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน