การบริหารคน (ทักษะการเป็นหัวหน้างาน)

เพราะความสำเร็จของเรา มาจากความสำเร็จของทีม ดังนั้น การพัฒนาทักษะผู้นำของตนเอง เพื่อไปพัฒนาทีมงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ การเป็น Leader กับ Manager ไม่เหมือนกัน ทักษะการเป็นผู้นำ พัฒนาได้นะคะ ถ้าพัฒนาจุดแข็ง และปิดจุดอ่อน มาพัฒนาทักษะของตนเองกันเถอะ รับให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของตนเอง เช่น - การแก้ปัญหาและตัดสินใจ - การ Feed Back ทีมงานที่ยังปฏิบัติงานไม่เป็นตามเป้าหมาย - การสอนงาน - เทคนิคในการประเมินผลการทำงานของทีมงาน - การให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน ประสบการณ์ในการบริหารบุคคล 25 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มเติม 1) 1,000 บาท - จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP : Individual Development Plan) ส่งเป็นไฟล์ 2) 1,000 บาท – จัดทำ KPIs ของตนเอง (KPI : Key Performance Indicator) ส่งเป็นไฟล์ 3) 1,000 บาท - จัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) 4) 4,000 บาท - จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5) 4,000 บาท – ที่ปรึกษาด้านบุคลลากร ระยะเวลา 1 เดือน (ปรึกษาทางไลน/โทรศัพท์) 6) 5,000 บาท – จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ภาษาไทย) 7) 5,000 บาท – จดทำจรรยาบรรณพนักงาน (ภาษาไทย) - ยินดีให้คำปรึกษาทางไลนต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากวันที่ลูกค้าอนุมัติงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ การบริหารคน (ทักษะการเป็นหัวหน้างาน)

  • 1. ตกลงขอบเขตงานที่ลูกค้าต้องการปรึกษา
  • 2. เสนอราคา ลูกค้าโอนค่าบริการให้ Fastwork
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ให้คำปรึกษาในการพัฒนาทักษะผู้นำ ตามขอบเขตงานที่ลูกค้าต้องการรับบริการ ทางไลนหรือโทรศัพท์ - ระยะเวลาการปรึกษา ทางไลน/โทรผ่านไลน ภายใน 10 วัน ครั้งละไม่เกิน 1 ชม. จำนวน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
doungrat

-ที่ปรึกษาวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจร โครงสร้างเงินเดือน โครงสร้างระดับตำแหน่งงาน ใบพรรณนาหน้าที่งาน ระบบการสรรหาและคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่งง การพัฒนาและฝึกอบรม สำรวจความพึงพอใจความผูกพันต่อองค์กร กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับการทำงาน คู่มือพนักงาน จรรยาบรรณพนักงาน -ประสบการณ์ 25 ปี

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน