จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) จัดทำ KPIs ของตนเอง

-ทำไมต้องทำแผนพัฒนาตนเอง? ในเมื่อชีวิตเรา งานเรา เป้าหมายของเรา เราควรมีสิทธินำเสนอได้ -ทำไมต้องทำเกณฑ์ประเมินผลงานของตนเอง ( KPIs)? ปัจจุบันการทำงานต้องมีการวัดผลการทำงานชัดเจน เป็นรูปธรรม จับต้องได้ การทำงานเชิงรุก ด้วยการนำเสนอ KPIs ของตนเอง ต่อหัวหน้า เป็นการทำงานที่จะได้รับคำชื่นชม ไม่ต้องรอสั่ง จากประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลในองค์กรต่อเนื่องกว่า 25 ปี ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยแนะนำและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) และ/หรือ เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้ได้ เพื่อนำไปคุยกับหัวหน้างาน เป็นการทำงานเชิงรุก (Proactive)

รายละเอียดเพิ่มเติม

- แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หากเกินกว่า 2 ครั้งคิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 300 บาท - กรณีงานด่วน คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท - ยินดีให้คำปรึกษาข้อความ/เสียง ทางไลน - หากนัดหมายให้อธิบายเพิ่มเติม คิดค่าบริการเพิ่มเติม ครั้งละ 2,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง ) ไม่เกิน 2 ชั่วโมง - ส่งงานเป็นไฟล์ .docx , .pdf , .xls

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) จัดทำ KPIs ของตนเอง

  • 1. เริ่มต้นคุยรายละเอียดของงาน ว่าลูกค้าต้องการใช้บริการใด
  • 2. สรุปงานและการบริการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แผนการพัฒนาตนเอง (IDP) - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (KPIs) เพื่อนำไปเสนอหัวหน้างาน เป็นการทำงานเชิงรุก

ฟรีแลนซ์
doungrat

-ที่ปรึกษาวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจร โครงสร้างเงินเดือน โครงสร้างระดับตำแหน่งงาน ใบพรรณนาหน้าที่งาน ระบบการสรรหาและคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่งง การพัฒนาและฝึกอบรม สำรวจความพึงพอใจความผูกพันต่อองค์กร กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับการทำงาน คู่มือพนักงาน จรรยาบรรณพนักงาน -ประสบการณ์ 25 ปี

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน