รับจดทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

-ทำไมต้องจดทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน? หากเริ่มตั้งบริษัท และมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกจ้าง ในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง -ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมล่ะ นายจ้างจะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลในองค์กรต่อเนื่องกว่า 25 ปี ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยดำเนินการช่วยดำเนินการ ในการให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม แทนนายจ้างได้ - ข้อมูลในการอ้างอิงต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน พรบ.ประกันสังคม พรบ.กองทุนเงินทดแทน พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

  • 1. ตกลงขอบเขตงาน
  • 2. สรุขอบเขตงาน ยืนยัน ลูกค้าชำระค่าบริการ เริ่มงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

-เอกสารต้นฉบับการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน (ไฟล์ .pdf)

ฟรีแลนซ์
dpHR

-ที่ปรึกษาวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจร โครงสร้างเงินเดือน/โครงสร้างระดับตำแหน่งงาน/ใบพรรณนาหน้าที่งาน/ระบบการสรรหาและคัดเลือก/การเลื่อนตำแหน่ง/การพัฒนาและฝึกอบรม/สำรวจความพึงพอใจความผูกพันต่อองค์กร ข้อบังคับการทำงาน/จรรยาบรรณพนักงาน/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล -ประสบการณ์ 25 ปี

11/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน