รับงานวางระบบด้านทรัพยากรบุคคล

-ทำไมต้องวางระบบบริหารงานบุคคล? เพราะคนคือผู้สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จหรือไม่ การวางแผนงานบุคคลเพื่อให้มีระบบที่จะสร้างให้คนมุ่งเน้นผลการทำงาน พัฒนาคนเพื่อให้พัฒนางาน จึงมีความสำคัญค่ะ จากประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลในองค์กรต่อเนื่องกว่า 25 ปี ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยวางระบบบริหารบุคคลให้ธุรกิจต่างๆ รวมถึง start up ได้ค่ะ และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างเรา จะทำให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ต้องการค่ะ - ธุรกิจขนาดใหญ่เท่าใดจึงจะวางระบบบุคคลและจ้างได้?? เรารับงานทุกอย่างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พึ่งเริ่ม หรือธุรกิจที่ก่อตั้งมานานแล้วและอยากพัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาคนให้เติบโตไปกับธุรกิจของท่านค่ะ หรือธุรกิจที่ประสบปัญหาการบริหารบุคคลและอยากมีแนวทางแก้ไขปัญหา - ข้อมูลในการอ้างอิงต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือน สวัสดิการ ดัชนีเงินเฟ้อ เพื่อนำมาอ้างอิงใช้ในการทำงานค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานวางระบบด้านทรัพยากรบุคคล

  • 1. คุยรายละเอียดขอบเขตงานที่ลูกค้าต้องการ วิเคราะห์ความจำเป็นสภาพปัจจุบัน ระบบที่มี และนำเสนอขอบเขตงานที่เหมาะสมให้ลูกค้า
  • 2. ยืนยันขอบเขตงาน เสนอราคา ส่งร่างงานให้พิจารณาทาง Email
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. รายงานสรุปสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (วิเคราะห์และข้อเสนอแนะ) 2. ไฟล์ที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ (.docx. / .pdf / .xlsx ) ทั้งนี้งานแต่ละด้านที่ต้องคุยขอบเขตงานก่อนที่จะเสนอราคา (เนื่องจากอาจเป็นการทำใหม่ หรือการทบทวน) ดังนี้ - โครงสร้างเงินเดือน - โครงสร้างระดับตำแหน่งงาน - ข้อบังคับเกี่ยวการทำงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงาน / KPIs - จรรยาบรรณพนักงาน - หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ/ตำแหน่ง - การฝึกอบรมและพัฒนา - ระบบสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) - สัญญาจ้างงาน

ฟรีแลนซ์
dpHR

-ที่ปรึกษาวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โครงสร้างเงินเดือน/โครงสร้างระดับตำแหน่งงาน/ใบพรรณนาหน้าที่งาน/ระบบการสรรหาและคัดเลือก/การเลื่อนตำแหน่ง/การพัฒนาและฝึกอบรม/สำรวจความพึงพอใจความผูกพันต่อองค์กร ข้อบังคับการทำงาน/จรรยาบรรณพนักงาน/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/HR Master Plan -ประสบการณ์ 25 ปี

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน