รับเขียนนิยาย,เรื่องสั้น แนวดราม่า,ผี,โรแมนติก,นิทาน,สืบสวน,บทความทั่วไป

- รับเขียนนิยาย,เรื่องสั้น แนวดราม่า,ผี,โรแมนติก,นิทาน,สืบสวน,บทความทั่วไปหรือบทความวิชาการก็ได้ ใช้ภาษาสละสลวย ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ มีการพิสูจน์อักษรก่อนทุกครั้ง ส่งงานตรงเวลา ไฟล์ที่จะได้รับเป็นไฟล์ word, PDF สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนนิยาย,เรื่องสั้น แนวดราม่า,ผี,โรแมนติก,นิทาน,สืบสวน,บทความทั่วไป

  • 1. พูดคุยกับผู้ว่าจ้างเพื่อตกลงรายละเอียดของงาน
  • 2. เสนอราคาตามแพกเกจ
แพ็กเกจ
เรื่องสั้น, นิทาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน word หรือ PDF จำนวน 5 หน้า รวมพล็อต สามารถเพิ่มหน้าได้ ราคาจะบวกเพิ่มหน้าละ 100 บาท ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง หากต่ำกว่า 5 หน้า ราคาจะลดลงตามความเหมาะสม

บทความ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน word หรือ PDF จำนวน 5 หน้า รวมพล็อต สามารถเพิ่มหน้าได้ ราคาจะบวกเพิ่มหน้าละ 100 บาท ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง หากต่ำกว่า 5 หน้า ราคาจะลดลงตามความเหมาะสม

นิยาย
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์งาน word หรือ PDF จำนวน 20 หน้าขึ้นไป รวมพล็อต สามารถเพิ่มหน้าได้ ราคาจะบวกเพิ่มหน้าละ 100 บาท ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง หากต่ำกว่า 20 หน้า ราคาจะลดลงตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
ธีรภัทร

เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวิดีโอแอนิเมชัน ทั้งภาพยนต์สั้น และโมชันกราฟิก มีความสนใจในการเขียน ชอบอ่านบทความ นิยาย มีความสามารถในการแปลภาษา

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
14 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน