รับทำภาพ 3D Perspective ทั้งภายนอก - ภายใน & รับออกแบบงานทุกประเภท

" งานคุณภาพ ราคาโดนใจ " อัตราค่าบริการ RENDER ภาพ 3D Perspective - Exterior ภายนอก ภาพละ 3,000 บาท (ราคาเหมา 4 ภาพในโมเดลเดียวกัน คิดราคาเหมา 10,000 บาท) - Interior ภายใน ภาพละ 3,000 บาท (ราคาเหมา 4 ภาพในโมเดลเดียวกัน คิดราคาเหมา 10,000 บาท) - ส่งไฟล์ภาพ JPEG ขนาด 3840 x 2160 PIXEL ( 4K ละเอียดและใหญ่มาก ) - สามารถแก้งานได้ 2 ครั้ง - จะส่งภาพดราฟมุมที่จะเรนเดอร์ก่อนเรนเดอร์ภาพจริง * ผู้ว่าจ้างจะต้องส่งไฟล์ 3D ที่ปั้นเสร็จแล้ว พร้อมระบุความต้องการ ทั้งสี วัสดุmaterial โทนของภาพ พร้อมส่งภาพเป็นตัวอย่างให้ดู เมื่อได้รับข้อมูลและไฟล์งานแล้วจะเริ่มดำเนินการและส่งงานตามเวลาที่กำหนด * กรณีไม่มีไฟล์ 3D ให้ จะต้องส่งแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด เป็นไฟล์ AutoCAD เพื่อใช้ในการขึ้น 3D โดยจะคิดค่าขึ้นโมเดล 3D 1,500 บาท (หรือตามรายละเอียดของงาน) รับงานออกแบบทั้งภายนอกภายใน - สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3D Perspective ทั้งภายนอก - ภายใน & รับออกแบบงานทุกประเภท

  • 1. คุยรายละเอียดงาน รับข้อมูล ไฟล์ หรือภาพอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องที่มีจากทางผู้ว่าจ้าง
  • 2. เจรจาสรุปราคาและขอบเขตงานทั้งหมด รวมถึงกำหนดระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ใช้ 1 ภาพ หรือ ไม่ถึง 4 ภาพ : คิดเป็นราคา 3,000 บาทต่อภาพ (กรณีมีไฟล์ 3D มาให้)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ภาพ JPEG ขนาด 3840 x 2160 PIXEL จำนวน 1 ภาพ (ส่งภาพตัวอย่างให้ดู มุม ก่อนที่จะเรนเดอร์ภาพจริง)

ใช้ 4 ภาพ : คิดเป็นราคาเหมา (กรณีมีไฟล์ 3D มาให้)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ภาพ JPEG ขนาด 3840 x 2160 PIXEL จำนวน 4 ภาพ (ส่งภาพตัวอย่างให้ดู มุม ก่อนที่จะเรนเดอร์ภาพจริง) แก้ได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
เมธาวุฒิ

สถาปนิกออกแบบทั้งภายใน-ภายนอก รับทำภาพ 3D Perspective " ตั้งใจ , ละเอียด มีคุณภาพทุกงาน "

05/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน