รับพิมพ์งานทั่วไป คีย์ข้อมูล ทำรายงาน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

รับพิมพ์งานทั่วไป คีย์ข้อมูล ทำรายงาน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ บทความ, วิทยานิพน์, แผนการสอน, พิมพ์งานทั่วไป, คีย์ข้อมูล, ทำรายงานต่างๆ ในรูปแบบที่กำหนด ได้แก่ Word, Excel, Powerpoint เป็นต้น - ไม่เกิน 100 หน้า 500 บาท - กรณีเกิน 100 หน้าขึ้นไป คิดเพิ่มหน้าละ 5 บาท **งานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ สอบถามมาได้นะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทั่วไป คีย์ข้อมูล ทำรายงาน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • 2. ตกลงราคา และเสนอราคาแก่ผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 100 หน้า (เกิน 100 หน้าคิดเพิ่มหน้าละ 5 บาท)

ฟรีแลนซ์
Benjaporn

ทำงานเกี่ยวกับ software house ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้งาน ms office ได้ดี ชอบทำงานเอกสาร

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน