รับพิมพ์งาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รับพิมพ์งานตามที่ลูกค้าต้องการ ทุกเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Word, Excel, PDF ยินดีให้บริการ - พิมพ์งานเอกสาร - พิมพ์รายงาน - พิมพ์งานวิทยานิพนธ์ - พิมพ์งานตามแบบฟอร์ม - พิมพ์งานข้อสอบ - พิมพ์งานแบบฝึกหัด - พิมพ์งานหนังสือราชการ - พิมพ์จดหมาย - พิมพ์บทความต่างๆ ฯลฯ จุดเด่น คือ รับงานด่วน ตรวจสอบความถูกต้องให้เสมอและแก้ไขให้ฟรี หากมีข้อผิดพลาดสามารถรีบแก้ไขให้โดยด่วนและส่งงานให้ทันเวลา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • 1. คุยรายละเอียดงานกับทางฟรีแลนซ์ เพื่อเข้าใจในข้อตกลงร่วมกัน
  • 2. เริ่มทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด
แพ็กเกจ
พิมพ์งานไฟล์ Word
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- พิมพ์งานหรือจัดทำรายงานภาษาไทย ไม่เกิน 15-20 หน้า ราคา 250 บาท - พิมพ์งานหรือจัดทำรายงานภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 15-20 หน้า ราคา 300 บาท ลูกค้าจะได้รับในรูปแบบไฟล์ PDF หรือแล้วแต่ลูกค้าต้องการ

พิมพ์งานไฟล์ Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จัดทำข้อมูลในรูปแบบทั้งข้อความ ตัวเลข แบบสรุปกราฟต่างๆ ลูกค้าจะได้รับในรูปแบบไฟล์ Excel และ PDF

ฟรีแลนซ์
Thaweesap

ตอนนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี มีความรู้ทางด้านวิชาบัญชี การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น มีผ่านการฝึกงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีมา มีความถนัดด้านการจัดทำรายงาน พิมพ์งาน จัดทำ Presentation ตรวจสอบความถูกต้อง การเขียนบทความและสามารถใช้ MS Office, Excel, Word, Poerpoint ได้ดี

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน