รับงานเขียนนิทาน นิยาย เรื่องสั้น

งานเขียนนิทาน นิยาย เรื่องสั้นตามหัวข้อที่กำหนดหรือตาม Keyword ที่ต้องการ (ทำหน้าปกและหลังปกให้ฟรี!) - ไม่เกิน 10 หน้า + ไม่มีรูปภาพในตัวเล่ม ราคา 400 บาท หากเกิน 10 หน้า ราคาตกลงกันได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานเขียนนิทาน นิยาย เรื่องสั้น

  • 1. พูดคุยในรายละเอียดของงาน ทั้งแนวเรื่อง คำจำกัดความ ขอบเขตของเรื่อง เพื่อตกลงกัน
  • 2. เริ่มงานเขียน
แพ็กเกจ
งานเขียนนิทาน นิยาย เรื่องสั้น
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานเขียนนิทาน นิยาย เรื่องสั้นตามหัวข้อที่กำหนดหรือตาม Keyword ที่ต้องการ (ทำหน้าปกและหลังปกให้ฟรี!) - ไม่เกิน 10 หน้า + ไม่มีรูปภาพในตัวเล่ม ราคา 400 บาท หากเกิน 10 หน้า ราคาตกลงกันได้ครับ ลูกค้าจะได้รับในรูปแบบไฟล์ PDF หรือขึ้นอยู่กับลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Thaweesap

ตอนนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี มีความรู้ทางด้านวิชาบัญชี การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น มีผ่านการฝึกงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีมา มีความถนัดด้านการจัดทำรายงาน พิมพ์งาน จัดทำ Presentation ตรวจสอบความถูกต้อง การเขียนบทความและสามารถใช้ MS Office, Excel, Word, Poerpoint ได้ดี

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน