ตรวจแก้ร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก (ไทย/อังกฤษ)

- ตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์ ป.โท และ ป.เอก บทที่ 1, 3, 4 และ 5 (ไทย/อังกฤษ) - รับเขียน Abstract (ไทย/อังกฤษ) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ตรวจแก้งานร่างวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอื่นๆ เริ่มต้นที่ 4,000 บาท - งานภาษาอังกฤษ เริ่มต้นที่ 5,000 บาท - สามารถต่อรองระยะเวลาการทำงาน และราคางานได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจแก้ร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก (ไทย/อังกฤษ)

  • 1. สอบถามข้อมูลการวิจัยในภาพรวม และเฉพาะส่วนที่ต้องการให้ตรวจแก้งาน
  • 2. ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ โดยอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ เพื่อความถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
ตรวจแก้วิทยานิพนธ์บทที่ 1 และ/หรือ 3
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ผลตรวจแก้บทที่ 1 และ/หรือ 3 ในรูปแบบ MS Word, PDF, Excel/SPSS (ถ้ามี)

ตรวจแก้วิทยานิพนธ์บทที่ 4
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ผลตรวจแก้บทที่ 4 ในรูปแบบ MS Word, PDF, Excel/SPSS (ถ้ามี)

ตรวจแก้วิทยานิพนธ์บทที่ 5
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ผลตรวจแก้บทที่ 5 ในรูปแบบ MS Word, PDF, Excel/SPSS (ถ้ามี)

ฟรีแลนซ์
DokTor

เป็นนักวิจัยวุฒิ ป.เอก ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีความเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับทำงานวิเคราะห์สถิติ ตรวจ Reliability & Validity ของเครื่องมือแบบสอบถาม และแปลงานเอกสารวิชาการ

11/2017
เป็นสมาชิก
83 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน