รับทำ ข้อมูลดิบ ใน Spss ให้มี นัยสำคัญทางสถิติ sig หรือ ตรงกับ สมมุติฐาน

รับทำ ข้อมูลดิบ ใน Spss ให้มี นัยสำคัญทางสถิติ ทำข้อมูลให้ sig ทำข้อมูลให้ ตรงกับ สมมุติฐาน เพื่อนำไปเป็นกรณีศึกษา นำไปใช้ประกอบการสอน การบรรยาย หรือการศึกษา เรียนรู้ด้วยตัวเอง **ไม่สนับสนุน ให้นำไปใช้วิเคราะห์ผล เพื่อนำไปรายงานผลการวิจัยฉบับจริง**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ ข้อมูลดิบ ใน Spss ให้มี นัยสำคัญทางสถิติ sig หรือ ตรงกับ สมมุติฐาน

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูล 1. สมมุติฐานที่ต้องการ 2.สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผล 3.จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 4.แบบสอบถาม
  • 2. ดำเนินการทำข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ spss .sav ไฟล์ excel ข้อมูลดิบ

ฟรีแลนซ์
doctordad

ประสบการณ์การทำงาน : นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย ประวัติการศึกษา : จบบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด (ป.ตรี ป.โท ป.เอก) จบนิเทศศาสตร์ สาขา การประชาสัมพันธ์ (ป.ตรี) ความถนัดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ : งานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ และการเป็นที่ปรึกษา

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน