เขียน บทความวิจัย เขียน บทความวิชาการ

รับเขียน บทความวิจัย เขียน บทความวิชาการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย 3 บท (วิจัยเอกสาร) หรือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย 5 บท (วิจัยเชิงปริมาณ/คุณภาพ/ผสมผสาน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียน บทความวิจัย เขียน บทความวิชาการ

  • 1. 1. ลูกค้าระบุ รูปแบบบทความวิจัยที่ต้องการ+ไฟล์งานวิจัยฉบับเต็ม 3 บท 5 บท(ถ้ามี))
  • 2. 2. ระบุวารสารที่ต้องการตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อกำหนดรูปแบบการตั้งค่าต่างๆตามวารสาร
แพ็กเกจ
การแก้ไขบทความวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์บทความวิจัยฉบับแก้ไขไฟล์ word pdf

บทความวิจัยเอกสาร(Document research) หรือ บทความวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์บทความวิจัยเอกสาร(Document research) หรือ บทความวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ไฟล์ word pdf

ฟรีแลนซ์
doctordad

ประสบการณ์การทำงาน : นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย ประวัติการศึกษา : จบบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด (ป.ตรี ป.โท ป.เอก) จบนิเทศศาสตร์ สาขา การประชาสัมพันธ์ (ป.ตรี) ความถนัดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ : งานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ และการเป็นที่ปรึกษา

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน