รับออกแบบ เขียนแบบ ทำBOQ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 2D

1. ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูล และขอบเขตของงานให้กับผู้รับจ้าง เสนอราคา 2. งานออกแบบ ตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า มาตราฐาน วสท. 2.1. ออกแบบระบบจำหน่าย Transformer , MDB , Generator 2.2. ออกแบบระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง 2.3. ออกแบบระบบสื่อสาร Computer , Telephone 2.4. ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2.5. ออกแบบระบบ MATV , CCTV 2.6. ออกแบบระบบล่อฟ้าแบบฟาราเดย์ และสตรีมเมอร์ 2.7. ออกแบบระบบปรับอากาศ เฉพาะ Air Split Type , Ceiling Type , Duct work 2.8. เขียนแบบ Shop Drawing และ As Built Drawing 3. งานเอกสารและไฟล์ 3.1. งานเขียนแบบผู้ว่าจ้างจะได้รับ File .DWG AutoCad Ver.2007 ขึ้นไป , .PDF 3.2. รายการคำนวณโหลดทางไฟฟ้า ผู้ว่าจ้างจะได้รับ File Excel 3.3. งานประมาณราคา ถอดแบบ Back up Sheet ผู้ว่าจ้างจะได้รับ File Excel , .PDF

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การเสนอราคา 1. ราคาเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร คิดตามเสกลของกระดาษแบบ - กระดาษ A1 : 650 บาท/แผ่น - กระดาษ A2 : 450 บาท/แผ่น - กระดาษ A3 : 350 บาท/แผ่น - กระดาษ A4 : 300 บาท/แผ่น 2. ราคาออกแบบ และรายการคำนวณโหลดทางไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณของโครงการ โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,000 บาท หรือตามตกลง 3. ราคางานถอดแบบ และประมาณราคา จะขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณของโครงการ โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 บาท หรือตามตกลง สัญญาว่าจ้าง 1. เมื่อผู้รับจ้างเขียนงานแล้วเสร็จ จะส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบด้วย File pdf 2. ผู้รับจ้างจะแก้ไขงาน ไม่เกิน 3 ครั้ง นับจากที่ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ 3. ผู้ว่าจ้างจะได้รับ File เอกสารทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติผ่านงาน และผู้รับจ้างได้รับเงินเท่านั้น 4. ราคาไม่รวมรายการงานอื่นๆ นอกเหนือจากใบเสนอราคา

ฟรีแลนซ์
Likasith

เราเน้นเรื่องคุณภาพ ราคาประหยัด และเวลาในการส่งงาน

06/2017
เป็นสมาชิก
93 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
29 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน