รับลงโฆษณาบน Facebook / Instagram / Google / Tiktok

- รันโฆษณาตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น Ø เพิ่มยอด Engagement Like / Share / Comment Ø เพิ่มยอด Like เพจ Ø VDO View เพิ่มยอดคนดู VDO Ø Messenger object ต้องการคนทักข้อความสำหรับปิดการขาย - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสำหรับโฆษณา - Suggestion สำหรับ Artwork ทีใช้โฆษณา - Monitor / Optimize โฆษณา - รายงานผลโฆษณาทุกอาทิตย์ - Report ประจำเดือน + รายงานผล Report เมื่อโฆษณาจบรอบรัน ** กรณีลูกค้าต้องการทราบผลโฆษณาก่อนสามารถแจ้งได้ ** ** ลูกค้าใช้โพสต์ของตัวเองในรันโฆษณา **

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับลงโฆษณาบน Facebook / Instagram / Google / Tiktok

  • 1. ติดต่อ สอบถามข้อมูลกับผู้จ้าง เช่น เป้าหมายของการลงโฆษณา กลุ่มลูกค้า งบประมาณ ช่วงเวลา
  • 2. ผู้จ้างโอนเงินตามงบประมาณที่ต้องการ + ค่าบริการ
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ : ค่าบริการสำหรับ 15 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- รันโฆษณาตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น Ø เพิ่มยอด Engagement Like / Share / Comment Ø เพิ่มยอด Like เพจ Ø VDO View เพิ่มยอดคนดู VDO Ø Messenger object ต้องการคนทักข้อความสำหรับปิดการขาย - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสำหรับโฆษณา - Suggestion สำหรับ Artwork ทีใช้โฆษณา - Monitor / Optimize โฆษณา - รายงานผลโฆษณาทุกอาทิตย์ - Report ประจำเดือน + รายงานผล Report เมื่อโฆษณาจบรอบรัน ** กรณีลูกค้าต้องการทราบผลโฆษณาก่อนสามารถแจ้งได้ ** ** ลูกค้าใช้โพสต์ของตัวเองในรันโฆษณา **

แพ็กเกจ : ค่าบริการสำหรับ 30 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- รันโฆษณาตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น Ø เพิ่มยอด Engagement Like / Share / Comment Ø เพิ่มยอด Like เพจ Ø VDO View เพิ่มยอดคนดู VDO Ø Messenger object ต้องการคนทักข้อความสำหรับปิดการขาย - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสำหรับโฆษณา - Suggestion สำหรับ Artwork ทีใช้โฆษณา - Monitor / Optimize โฆษณา - รายงานผลโฆษณาทุกอาทิตย์ - Report ประจำเดือน + รายงานผล Report เมื่อโฆษณาจบรอบรัน ** กรณีลูกค้าต้องการทราบผลโฆษณาก่อนสามารถแจ้งได้ ** ** ลูกค้าใช้โพสต์ของตัวเองในรันโฆษณา **

ฟรีแลนซ์
Jessada

ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Media planner ในบริษัท Agency - มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ บน Platform ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Instagram , Google , Line , Tiktok - สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงนำข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ในเพจ หรือ เว็บไซต์ มาปรับใช้กับการทำโฆษณาได้

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน