รับเขียนและแก้ไขงาน VB, VBA โดย ฐานข้อมูล Microsoft Access, Mysql, Mssql

5
ขายได้ 2 ครั้ง

รับเขียนโปรแกรม VB.NET ในรูปแบบ Windows App ระบบ POS โดยใช้ ฐานข้อมูล SQL Server Mysql หรือ Microsoft Access รับเขียนทั้งหลังบ้านหน้าบ้าน Store หรือออกแบบโปรแกรม สำหรับงานและออกแบบ ฐานข้อมูล ประสบการณ์ ทำงานโรงงาน เขียนและแก้ไขงาน 2 ปีในงานสายนี้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนและแก้ไขงาน VB, VBA โดย ฐานข้อมูล Microsoft Access, Mysql, Mssql

  • 1. รับความต้องการจากลูกค้า
  • 2. ออกแบบระบบ
แพ็กเกจ
แก้ไข฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ข้อมูลงานทั้งหมด File Database


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
เล็ก฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ข้อมูลงานทั้งหมด File Database


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ใหญ่฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ข้อมูลงานทั้งหมด File Database


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!