เขียนแบบก่อสร้างCAD2D,Sketchup3D,คำนวณโครงสร้าง

ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง อาคารทุกประเภท เขียนแบบ2D ขึ้นโมเดล3Dเพื่อการนำเสนอ เป็นวิศวกรมีใบประกอบวิชาชีพรับคำนวณโครงสร้างและเซ็นต์รับรอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบก่อสร้างCAD2D,Sketchup3D,คำนวณโครงสร้าง

  • 1. รับข้อมูลอาคารที่ต้องการจากเจ้าของงาน
  • 2. ร่างแบบและส่งให้ตรวจสอบและปรับแก้เพื่อความเหมาะสม และปรับให้พิจารณใหม่
แพ็กเกจ
งานเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตรม.
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

บริการเขียนแบบก่อสร้าง2D เป็นอาคารประเภทพักอาศัยไม่ใช่อาคารสาธารณะ - งานที่ไม่เข้าข่ายที่วิศวกรโครงสร้างต้องเซ็นต์รับรอง คือ เสาไม่สูงเกิน4เมตร คานยาวไม่เกิน5เมตร - งานที่ไม่เข้าข่ายที่สถาปนิกต้องเซ็นต์รับรอง คือ พื้นที่อาคารไม่เกิน 150 ตรม. งานที่ส่งมอบ - ปริ้นท์ส่งไปรษณีย์ 1 ชุด หมายเหตุ * ไม่รวมค่าออกสำรวจพื้นที่่(ถ้าจำเป็นต้องมีการออกหน้างาน)

งานเขียนแบบก่อสร้างอาคารทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตรม.,
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

งานเขียนแบบก่อสร้างอาคาร พื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตรม. - อาคารเกิน2ชั้น - เข้าข่ายที่วิศวกรโครงสร้างต้องเซ็นต์รับรอง คือ เสาสูงเกิน4เมตร คานยาวเกิน5เมตร - เข้าข่ายที่สถาปนิกต้องเซ็นต์รับรอง คือ พื้นที่อาคารเกิน 150 ตรม. งานที่ส่งมอบ - ปริ้นแบบ A3 และเซ็นต์รับรอง จำนวน 3 ชุด - รายการคำนวณโครงสร้างและเซ็นต์รับรอง1ชุด หมายเหตุ * ไม่รวมค่าออกสำรวจพื้นที่่(ถ้าจำเป็นต้องมีการออกหน้างาน) * ไม่รวมรายการคำนวณและเซ็นต์รับรองของวิศวกรไฟฟ้า-สุขาภิบาล

ขึ้นโมเดลอาคาร Sketchup 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งานSketchup 3D ต้นฉบับทางอีเมล หมายเหตุ * ลูกค้ามีแบบก่อสร้างอยู่แล้ว

ฟรีแลนซ์
นฤนาท

วิศวกรออกแบบคำนวณโครงสร้าง เซ็นต์รับรองครองโครง เขียนแบบก่อสร้างCAD 2D และงานออกแบบด้วยSketchup3D

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน