milestone

เขียนโปรแกรมรวบรวมข้อมูลหรือดูดข้อมูล

รับเขียนโปรแกรมรวบรวมข้อมูล (ดูด/ดึงข้อมูล) จากเว็บไซต์ หรืออืน ๆ ตามต้องการ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์หรืออื่น ๆ - สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ ทั้งข้อความ รูปภาพ และไฟล์ต่าง ๆ แยะแยกหมวดหมู่ตามเงื่อนไขที่ต้องการ - สามารถตั้งเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดูดข้อมูลได้ตามต้องการ - เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และสามารถ export เป็นไฟล์ชนิดต่าง ๆ ได้ - คิดราคาตามขนาดข้อมูล จำนวนข้อมูล และความยากง่าย

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ส่งมอบข้อมูลตามขอบเขตและจำนวนที่ตกลงเป็นไฟล์ csv/xls/sql/text อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคิดราคา 500 บาท บวกกับ 0.1 - 0.2 บาทต่อ record

ฟรีแลนซ์
Suchau

เป็นโปรแกรมเมอร์อาชีพ ตั้งแต่ปี 1999 ครับ ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัย ก่อนหน้านั้นเคย hack เกมขาย (เครื่อง Super Famicom) มาก่อน ถ้าเคยเล่นเกมสมัยนั้น อาจจะเคยเห็นเกม Super Robot Wars 3 เวอร์ชั่นที่ GM เก่งมาก ๆ นั่นก็เป็นผลงานผมครับ

01/2016
เป็นสมาชิก
95 %
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน