รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ โดยมืออาชีพ

Happy Three Creation เราก่อตั้งโดยกลุ่มทำงานด้านต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในด้าน UX/UI, Mobile Application, Websit, Backend จากประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปีของทีมงาน จึงทำให้เรามีความสามารถครบด้าน ในการผลิตงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ โดยมืออาชีพ

  • 1. คุยเก็บรายละเอียดงาน, สิ่งที่ลูกค้าอยากได้, ส่งใบเสนอราคา (Requirement, Scope)
  • 2. ออกแบบจากรายละเอียดงานที่รับมาและส่งให้ทางลูกค้า (Design UX/UI)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

- ผู้รับจ้างได้ให้การรับประกันส่วนต่างๆ และข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งงานโดยจะทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามรายละเอียด(Scope)ที่รับทำ - ผู้ว่าจ้าง มีปัญหาจากการใช้งานเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ทางทีมงานยินดีที่จะแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้เป็นปกติ ตามจ้างแต่ไม่นอกเหนือจาก Scope งาน

ฟรีแลนซ์
ศักดาวิชญ์

เราก่อตั้งโดยกลุ่มทำงานด้านต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในด้าน UX/UI, Mobile Application, Websit, Backend จากประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปีของทีมงาน จึงทำให้เรามีความสามารถครบด้าน ในการผลิตงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

04/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
22 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน