ให้คำปรึกษาก้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ การทำ Digital Makreting , Lead Generation / Database Creation

ให้คำปรึกษาเชิงลึก ครบวงจร ทั้งทางด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ B2C(Business to Consumer) หรือ B2B(Business to Business), Digital Business และ Marketing หรือ Online Marketing , Database Marketing , Online Seminar , Social Media Marketing และ Email หรือ SMS Marketing และ Chat Marketing และ Lead Generation เราพร้อมลงลึก ตีโจทย์แตก ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้กับทุกธุรกิจของท่าน ความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมตั้งแต่การ กำหนดกลยุทธ ทั้งการตลาด การพัฒนาธุรกิจ และอาจไปถึงขั้นการทำแผนธุรกิจ (Bsiness and Marketing Plan or Strategic Planning) ในแง่ของขนาดและประเภทองค์กรที่เหมาะสมกับเรา เป็นได้ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เรามีทีมงานทั้งทางด้านการออกแบบ การทำวีดีโอระดับมืออาชีพ Animation การทำโฆษณาบนสื่อออนไลน์ การทำ SEO บทความ และงานสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ ทุกประเภท ถ้าท่านเคยใช้งาน เอเยนซี่แล้วผิดหวัง เพราะไม่ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ ท่านควรที่จะได้ร่วมงานกับเรา เพราะเราไม่ได้คิดแบบเอเยนซี่ แต่เราคิดแบบเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับท่าน (Partner or Strategic Partner) และพร้อมที่จะลงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาทางการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ หรือแม้แต่การขาย และที่สำคัญการสร้างแบรนด์ไปกับท่าน อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาก้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ การทำ Digital Makreting , Lead Generation / Database Creation

  • 1. เล่าภาพกิจการของท่านให้เราฟัง พร้อมปัญหาทางการตลาดที่ต้องการแก้ไข รวมึงความคาดหวังที่มี และงบประมาณที่ต้องการ
  • 2. จัดทำแผนกลยุทธ แผนปฎบัติงาน และระยะเวลาพร้อมงบประมาณให้ลูกค้าทราบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ขอบเขตงานขึ้นกับโจทย์ที่ได้รับ และความซับซ้อน ของโจทย์ด้วยครับ แต่เรามี ปสก. สูงมาก ในหลากหลายธุรกิจ และ สถานะการณ์ครับ ซึ่งจะช่วย ลดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสความสำเร็จอย่างรวดเร็วครับ ในแต่ละโจทย์ที่ได้รับ เราจะส่งมอบแผนงาน แผนกลยุทธ และ แผนการปฎิบัติการที่เหมาะสมให้กับท่าน ในเป้าหมาย ระยะเสลา และงบประมาณที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
Dej

นักการตลาด แก้โจทย์ทางการตลาด วิเคาระห์ธุรกิจ แก้ปัญหาทางธุรกิจ Business Deveopment สร้างธุรกิจอนไลน์ Social Commerce วางแผนกลยุทธ์ ทำแผนุรกิจ Business Plan

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
43 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน