รับทำแผนที่ GIS ประกอบงานวิชาการต่างๆ และ Digitize ข้อมูล

-รับทำแผนที่ GIS เช่น แผนที่แสดงที่ตั้ง แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้งาน - รับ Digitize ข้อมูล - จัดทำภาพ DEM ตามพื้นที่ศึกษา - แสดงผลข้อมูลบน Google Earth - และอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแผนที่ GIS ประกอบงานวิชาการต่างๆ และ Digitize ข้อมูล

  • 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการของเนื้องานหรือชิ้นงาน ว่าอยากให้ออกมาในลักษณะแบบใด เป็นแผนที่ พร้อมตารางข้อมูล หรือเป็นเพียงแผนที่เพียงอย่างเดียว
  • 2. ทำการเสนอราคา พร้อมตกลงระยะเวลาในการดำเนินงาน ขอบเขตงาน และตกลงจำนวนครั้งในการแก้ไข
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- แผนที่ (ใช้ข้อมูลที่ลูกค้านำมาหรือหาให้) เริ่มต้น 500 บาท -แผนที่ (ลูกค้าไม่มีข้อมูลให้) เริ่มต้น 800 - ข้อมูลไฟล์ ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
ฌัชชาภัสส์

ปริญญาตรี สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดทำแผนที่โครงการ เช่น แผนที่พื้นที่ศึกษา แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ฯลฯ จัดทำภาพ DEM ตรึงพิกัดจุดภาพ แก้ไขเอกสารด้วยโปรแกรม AI

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน