รับพิมพ์งานทั้ง อังกฤษ - ไทย (ด่วนแจ้งได้)

# รับหาข้อมูลทำรายงาน , ทำเล่มรายงานให้สมบูรณ์พร้อมส่ง # พิมพ์ได้ ทั้ง Word, Excel, PowerPoint # ตรวจสอบคำผิด # พิมพ์จากเอกสารภาพถ่าย พิมพ์จากหนังสือ หรือจากไฟล์ pdf # รับประกันคุณภาพของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทั้ง อังกฤษ - ไทย (ด่วนแจ้งได้)

  • 1. ลูกค้าแจ้งงานที่ต้องการให้ทำ พร้อมรายละเอียด เช่น Font อักษร แบบใด หรือขนาดตัวอักษรเท่าใด และวันที่ต้องการงาน
  • 2. เมื่อตกลงว่าจ้าง ฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคาให้ลูกค้าอนุมัติการจ้าง
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน Word ทำเล่มรายงาน พร้อมหาข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานพิมพ์ (ลูกค้ามีข้อมูลมาให้) - A4 ภาษาไทย แผ่นละ 15 บาท (พร้อมจัดฟอร์มเอกสารให้สวยงาม) - A4 ภาษาอังกฤษ แผ่นละ 10 บาท (พร้อมจัดฟอร์มเอกสารให้สวยงาม) งานพิมพ์ทำเล่มรายงาน วิทยานิพนธ์ (ลูกค้าไม่มีข้อมูลมาให้ / ลูกค้ามีให้บางส่วน / ฟรีแลนซ์หาข้อมูลเพ่ิ่มเติมหรือทั้งหมด) - หาข้อมูลรายงาน ราคา 350 บาทขึ้นไป (ตามรายละเอียดของงาน) - วิทยานิพนธ์ หา Reference จากงานวิจัย ราคา 1000 บาทขึ้นไป (ตามรายละเอียดของงาน) ลูกค้าจะได้รับเป็น ไฟล์ต้นฉบับ และ ไฟล์ .pdf ค่ะ

ออกแบบงานนำเสนอ PowerPoint
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับออกแบบงานนำเสนอ Power Point ให้สวยงามน่าสนใจ - ลูกค้ามีข้อมูลมาให้ => 350 บาทขึ้นไป (ตามรายละเอียดของงาน) - ลูกค้าไม่มีข้อมูลมาให้ => 450 บาทขึ้นไป (ตามรายละเอียดของงาน) - ราคาตามตกลง ดูเนื้องานก่อนค่ะ >>> ส่งงานให้ตรวจสอบก่อนเสมอ หากมีข้อผิดพลาดแก้ไขได้ 2 ครั้ง <<<

ฟรีแลนซ์
ดาราวรรณ

พิมพ์สัมผัสได้รวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ จัดแบบฟอร์มเอกสารให้สวยงาม อ่านง่าย ทำรายงานใน Word ทำตารางใน Excel หรือนำเสนองานใน Power Point สามารถทำ Flow Chart ได้

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน