นำเสนอการประมูลโครงการ

1.รับคำสั่ง รูปแบบที่ลูกค้าต้องการจะให้มีในพรีเซนต์ 2.ร่างแบบการทำพรีเซนต์ เพื่อความเข้าใจตรงกัน 3.เริ่มทำพรีเซนต์ (ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับ ปริมาณและรูปแบบการนำเสนอ) ปกติประมาณ 1-2 วัน 4.ส่งงาน ลูกค้าตรวจงาน 5.แก้ไข เพิ่มเติม (ถ้ามี) 6.พร้อมส่งมอบงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ส่ิงที่ส่งมอบ 1. ไฟล์ power point 2. ไฟล์ pdf จำนวนครั้งที่จะแก้ไข สามารถแก้ไขงานได้ไม่จำกัดค่ะ แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
ดาราวรรณ

พิมพ์สัมผัสได้รวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ จัดแบบฟอร์มเอกสารให้สวยงาม อ่านง่าย ทำรายงานใน Word ทำตารางใน Excel หรือนำเสนองานใน Power Point สามารถทำ Flow Chart ได้

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน