ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดอบรมในการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่างๆ ให้กับองค์กร ตลอดจนแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาหลังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ถูกแฮกหรือถูกเรียกค่าไถ่ และการสืบสวนแสวงหาวัตถุพยานดิจิทัล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

  • 1. รับฟังปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
  • 2. นำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
ที่ปรึกษา 1 ช.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คำปรึกษาแนะนำเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้า ค่าที่ปรึกษารายชั่วโมง เริ่มต้นที่ 1 ช.ม.

ที่ปรึกษา 3 ช.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

คำปรึกษาแนะนำเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้า ค่าที่ปรึกษาราย 3 ชั่วโมง

ที่ปรึกษา 6 ช.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

คำปรึกษาแนะนำเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้า ค่าที่ปรึกษาราย 6 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
Narinrit

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ธุรกิจดิจิทัล, Blockchain, Cryptocurrency, การสร้าง digital token, artwork, business presentation, pitch deck

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน