Tester รับทดสอบระบบ / เวปไซต์ / แอปพลิเคชัน แบบ Manual Test [Part-time, Freelance]

จุดเด่น : เมื่อมีการพัฒนาระบบ หรือ Platform ใดๆก็ตาม จะเน้นเรื่อง cosmetic, wording และ ฟังกชันต่างๆ ที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และความน่าใช้งานระบบ ก่อนส่งมอบหรือนำไปให้ผู้ใช้งานจริงนั้น นักทดสอบระบบ (Software Tester, QA) จะทำการทดสอบระบบโดยตรวจสอบว่า กระบวนการทำงานของ Software ว่าทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนา เพื่อมั่นใจได้ว่า ระบบ หรือ Application ที่ถูกพัฒนาขึ้น ทำงานได้ถูกต้องได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ บริการของเรา : - รับทดสอบระบบ / เวปไซต์ / แอปพลิเคชัน แบบ Manual Test ราคาเริ่มต้น 1500 ฿ - รับสอน หรือช่วยรีวิวเอกสาร การออกแบบ Test case & Test scenario เบื้องต้น - รับทำคู่มือการใช้งานระบบ (User Guide) ราคาเริ่มต้น 1500 ฿ เหมาะสำหรับ : - Programmer freelance ที่ต้องการทดสอบระบบก่อนส่งงานลูกค้า - เจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่พึ่งเริ่มทำเวปไซต์ / แอปพลิเคชัน หมายเหตุ : - คิดค่าบริการ ปรับเพิ่มลดตามรายละเอียดของงาน จำนวนวันทำงาน หรือ ตามตกลงกัน - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทดสอบ อาทิเช่น จำนวน functional, flow ของระบบ และ จำนวน device ที่ทดสอบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Tester รับทดสอบระบบ / เวปไซต์ / แอปพลิเคชัน แบบ Manual Test [Part-time, Freelance]

  • 1. รับ Requirements รายละเอียดงาน แผนการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • 2. ออกแบบ Test case & Test Scenario
แพ็กเกจ
รับทดสอบระบบ / เวปไซต์ / แอปพลิเคชัน แบบ Manual Test ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. เอกสาร Test case & Test Scenario 2. ผลการทดสอบตาม Step Test ข้อ 1. โดยระบุผล Pass / Fail 3. เอกสารรายงาน Defect (ระบุข้อผิดพลาดของระบบ พร้อมรูปภาพประกอบ) 4. Retest Defect ล็อทแรก (1 ครั้ง) พร้อมผลการทดสอบ หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างโปรดอ่าน! - ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท หรือ ตามตกลง ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทดสอบ อาทิเช่น จำนวน Module, functional, flow ของระบบ และ จำนวน device ที่ทดสอบ - รับงานฟรีแลนซ์ทั้งแบบ รายวัน และเหมาต่องาน ตามตกลงกัน

รับสอนการออกแบบ test case & test scenario แบบ Manual Test เบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- สอนการออกแบบ Test Case & Test Scenario แบบ Manual Test เบื้องต้น - พร้อมให้คำแนะนำ หลังการสอน - เรียนขั้นต่ำครั้งละ 3 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 500 บาท)

รับทำคู่มือการใช้งานระบบ (User Guide)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- คู่มือการใช้งานระบบ 1 เล่ม ต่อ Platform เช่น เว็บไซต์ / Mobile Application หรือ โปรแกรมต่างๆ - ส่งงาน ในรูปแบบ MS Word ทางอีเมล - แก้งาน ตามความเหมาะสม 1-2 ครั้ง ตามตกลงกัน หมายเหตุ : - ราคาอาจปรับเพิ่ม/ลด ตามรายละเอียดของงาน และฟังก์ชันของระบบ

ฟรีแลนซ์
รับทดสอบระบบ

- มีประสบการณ์มากกว่า 9 ปี ในบทบาท นักทดสอบระบบ (QA / Software Tester) ในบริษัทหรือองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น AIS, TRUE, KBANK, ThaiBev ผ่านการทดสอบทั้ง Website, Mobile Application - มีประสบการณ์ด้านขายของออนไลน์มามากว่า 9 ปี สำหรับแพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร์ทต่างๆ เช่น FB page, Line OA, Shopee เป็นต้น

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน