QA, Tester รับทดสอบระบบแบบ Manual Test ทั้ง Website และ Mobile App (Android & iOS)

จุดเด่น : เพื่อมั่นใจได้ว่า ระบบ หรือ Application ที่ถูกพัฒนาขึ้น ทำงานได้ถูกต้องได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นการทดสอบกระบวนการทำงานของ Software ว่าทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนา เหมาะสำหรับ programmer freelance ที่ต้องการทดสอบระบบก่อนส่งงานลูกค้า - รับทดสอบระบบแบบ Manual Test - รับทดสอบระบบทั้ง Website และ Mobile Application (Android & iOS) Part-time, Freelance

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ QA, Tester รับทดสอบระบบแบบ Manual Test ทั้ง Website และ Mobile App (Android & iOS)

  • 1. รับ Requirements รายละเอียดงาน แผนการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • 2. ออกแบบ Test case & Test Scenario
แพ็กเกจ
Manual testing Pack 1
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. เอกสาร Test case & Test Scenario 2. ผลการทดสอบตาม Step Test และแบบ Update Pass / Fail 3. เอกสารรายงาน Defect ของระบบ หมายเหตุ : - ปรับเพิ่มลดตามรายละเอียดของงาน - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทดสอบ อาทิเช่น จำนวน functional, flow ของระบบ และ จำนวน device ที่ทดสอบ

Manual testing Pack 2
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. เอกสาร Test case & Test Scenario 2. ผลการทดสอบตาม Step Test และแบบ Update Pass / Fail 3. เอกสารรายงาน Defect ของระบบ 4. Retest Defect ล็อทแรกพร้อมผลเทส และ regression test หมายเหตุ : - ปรับเพิ่มลดตามรายละเอียดของงาน - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทดสอบ อาทิเช่น จำนวน functional, flow ของระบบ และ จำนวน device ที่ทดสอบ

ฟรีแลนซ์
Chawanpon

ผมมีประสบการณ์ 7-8 ปีในบทบาท QA / Software Tester โดยวิธีการทดสอบแบบ Manual Test และผมเคยผ่านการทดสอบทั้ง Website, Mobile Application และมีประสบการณ์ด้านขายของออนไลน์มามากว่า 8 ปี สำหรับแพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร๋ทต่างๆ อาทิ เช่น FB,Line My Shop, LINE Official Account, Shopee

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน