Novel Illustration

ออกแบบตัวละครและวาดฉาก (พร้อมออกแบบตัวอักษร และ/หรือ โลโก้) ประกอบหน้า-หลังปกนิยาย เป็นสี หรือ ขาว-ดำ แล้วแต่ Package ที่คุณลูกค้าเลือก โดยโปรแกรมที่ใช้ คือ Clip Studio Paint, Adobe Fresco และ/หรือ Photoshop กำหนดเทคนิคขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละงาน ขนาด B5 600 dpi (2 หน้า ภาพหน้าปก-หลังปก หรือ 1 หน้า ภาพประกอบคั่นหน้านิยาย) แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ส่งเป็นไฟล์ .JPG หรือ .PNG กำหนดได้ตามที่ลูกค้าต้องการ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Novel Illustration

  • 1. กรุณาบอกรายละเอียดของภาพประกอบนิยาย อาทิ ลักษณะตัวละคร อิริยาบถต่างๆ แนวงาน พร้อม Theme color ที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. กรุณาบอกระยะเวลาส่งงานที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
ออกแบบตัวละครและฉาก (พร้อมออกแบบตัวอักษร และ/หรือ โลโก้) ประกอบหน้า-หลังปกนิยาย (ภาพสี)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

2 หน้า ขนาด B5 600 dpi (ภาพหน้าปก และ หลังปก) แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ส่งเป็นไฟล์ .JPG หรือ .PNG ก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ)

ออกแบบตัวละครและฉาก (พร้อมออกแบบตัวอักษร และ/หรือ โลโก้) ประกอบหน้า-หลังปกนิยาย (ขาว-ดำ)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1 หน้า ขนาด B5 600 dpi (ภาพประกอบคั่นหน้านิยาย) แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ส่งเป็นไฟล์ .JPG หรือ .PNG ก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ)

ฟรีแลนซ์
Customlogo

การศึกษา จบการศึกษา วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนัดการออกแบบโลโก้โดยใช้โปรแกรม Adobe Fresco - Draw and Paint , รับออกแบบตัวละคร 2D (ไม่รับทำ Animation) ด้วยโปรแกรม Clip Studio Paint สำหรับประกอบปกหน้า-หลัง และหน้าคั่นในนิยาย

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน