รับพิมพ์งาน Word ทั้งงานเอกสาร , รายงาน สูตรคณิต-วิทย์ แผนภูมิ TH-ENG

รับพิมพ์งาน เอกสาร , รายงาน , สูตรคณิต-วิทย์ แผนภูมิ TH-ENG ▶ภาษาไทย หน้าละ 20 บาท ▶ภาษาอังกฤษ หน้าละ 25 บาท ▶สมการคณิต-วิทย์ หน้าละ 25-30 บาท ▶แผนภูมิ รูปละ 10-30 บาท ตามความเหมาะสม ▶ภาพสมการ รูปละ 5-10 บาท ตามความเหมาะสม **งานด่วน + 200 บาท** **แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน Word ทั้งงานเอกสาร , รายงาน สูตรคณิต-วิทย์ แผนภูมิ TH-ENG

  • 1. ส่งตัวอย่างงานที่ต้องการให้พิมพ์เพื่อประเมินราคา
  • 2. พิมพ์งานตามทีตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว
แพ็กเกจ
▶ภาษาไทย หน้าละ 20 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

▶ภาษาไทย หน้าละ 20 บาท 15 หน้า 250 บาท ไฟล์ที่ได้ .docx แก้ไข 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำ 2-4 วัน

▶ภาษาอังกฤษ หน้าละ 25 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

▶ภาษาอังกฤษ หน้าละ 25 บาท 15 หน้า 375 บาท ไฟล์ที่ได้ .docx แก้ไข 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำ 3-4 วัน

▶สมการคณิต-วิทย์ หน้าละ 25-30 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

▶สมการคณิต-วิทย์ หน้าละ 25-30 บาท 15 หน้า 750 บาท ไฟล์ที่ได้ .docx แก้ไข 2 ครั้ง ภาพสมการ รูปละ 5-10 บาท ตามความเหมาะสม ระยะเวลาในการทำ 5-7 วัน

ฟรีแลนซ์
createcomp

ฉันเป็นฟรีแลนซ์หลากหลายสาย ถนัดงาน motion graphic,power point,พิมพ์งาน โปรแกรม after effect - power point - microsoft word ฉันมีพอร์ทผลงานที่หลากหลาย

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
25 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน