แปลเอกสารไทย-อังกฤษ

**ฟรีแลนซ์งานไว งานเสร็จใน 24 ชั่วโมง** ราคาเริ่มต้น 250 บาท (ราคาึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนในการแปล) หลังรับงานและยืนยันการชำระเงินแล้ว สามารถส่งงานคืนได้ทันภายใน 24 ชั่วโมงหรือเร็วกว่านั้น -ลูกค้าส่งไฟล์งาน -นักแปลประเมินและเสนอราคากลับ -ลูกค้ายืนยันการจ้างและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ -นักแปลได้รับการยืนยัน ดำเนินการแปล และส่งงานกลับภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-ตัวอักษรไม่เกิน 250-300 คำต่อหน้า -สามารถขอให้แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง -กรณีไม่เกิน 5-7 หน้าสามารถส่งงานได้ภายใน 24 ชม.

ฟรีแลนซ์
Pimon

จบเอกอังกฤษ และต่อโทการตลาด ชอบงานแปลทำมานานกว่า 20 ปี ประสบการณ์การทำงานจะทำงานร่วมกับคนต่างชาติมาตลอด 20 ปีโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการพูด อ่าน เขียน มีประสบการณ์การด้านการตลาดและงานขาย เขียนบทความไทยและอังกฤษ

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
41 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน