ทำภาพ 3D PERSPECTIVE ภายนอก/ภายใน

1. 3D ออกแบบตกแต่งภายนอก ( EXTERIOR PERSPECTIVE ) - ราคาเริ่มต้น ต่อรูป 2500 บาท 2. 3D ออกแบบตกแต่งภายใน( INTERIOR PERSPECTIVE ) - ราคาเริ่มต้น ต่อรูป 2500 บาท ***สามารถปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำภาพ 3D PERSPECTIVE ภายนอก/ภายใน

  • 1. รับข้อมูลและตกลงทำงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
  • 2. เริ่มทำงานตามที่ได้ตกลงกัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพเรนเดอร์ 3D PERSPECTIVE ภายใน/ภายนอก

ฟรีแลนซ์
วสันต์

สถาปนิกที่ถนัดออกแบบพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย เชื่อในความเป็นปัจเจกของผู้อยู่อาศัย ทุกๆคนมีพื้นที่ ที่เหมาะกับตัวเอง มีประสบการณ์ออกแบบอาคารพักอาศัย 8 ปี

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน