ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานระบบประกอบอาคาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบประปา, สุขาภิบาล

วิศวกรเครื่องกล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทำงานด้านออกแบบ ควบคุมงาน รับเหมาก่อสร้าง 18 ปี กับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ มากกว่า 20 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เข้าใจความต้องการของผู้ว่าจ้าง งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ บริการ 1. Design and Calculation รับออกแบบงานระบบประกอบอาคารทุกขนาด – เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัย และผู้ใช้อาคาร 2. BOQ ทำบัญชีรายการประมาณราคาค่าวัสดุ และค่าแรง งานระบบประกอบอาคารทุกขนาด – เพื่อทราบราคาเบื้องต้นก่อนเริ่มก่อสร้าง ประกอบด้วย 1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 2. ระบบประปา และสุขาภิบาล 3. ระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 4. ระบบ Utility supply and Infrastructure โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ. 1.แบบก่อสร้าง ไฟล์ .Dwg และ .Pdf (เงื่อนไขตามใบเสนอราคา) 2. BOQ งานก่อสร้างครบชุด ไฟล์ .XLS แบบฟอร์มมาตรฐาน อ่านเข้าใจง่าย 3. Calculation and Back up sheet ข้อมูลการออกแบบและการคิดปริมาณงาน (หากต้องการ) 4. ตัวอย่างการแบ่งงวดงาน เอกสารสัญญาก่อสร้าง ไฟล์ Microsoft word .doc 5. ให้คำปรึกษาฟรีเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการออกแบบงานระบบฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานระบบประกอบอาคาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบประปา, สุขาภิบาล

  • 1. 1. ลูกค้าติดต่อสอบถาม, ส่งมอบข้อมูล, ความต้องการ พร้อมไฟล์แบบมาให้ผู้รับจ้าง
  • 2. 2. ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียด จัดทำเอกสารและเสนอราคาให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ออกแบบ, เขียนแบบ ระบบปรับอากาศ, ประปาและสุขาภิบาล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับจ้างออกแบบ, หรือเขียนแบบเฉพาะงานปรับอากาศและระบายอากาศ, งานระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่น้อยกว่า 150 ตร.ม. (ไม่รวมงานเซ็นต์รับรองแบบ)

ออกแบบ, เขียนแบบ, ประมาณราคา, ทำ BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับจ้างออกแบบ,เขียนแบบ, ทำ BOQ เฉพาะงานปรับอากาศและระบายอากาศ, งานระบบประปาและสุขาภิบาล อาคารพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม. (ไม่รวมงานเซ็นต์รับรองแบบ)

ออกแบบ, เขียนแบบ, ประมาณราคา, ทำ BOQ,
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับจ้างออกแบบ,เขียนแบบ, ทำ BOQ เฉพาะงานปรับอากาศและระบายอากาศ, งานระบบประปาและสุขาภิบาล อาคารพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่เกิน 150 ตร.ม.แต่ไม่เกิน 300 ตร.ม. (ไม่รวมงานเซ็นต์รับรองแบบ)

ฟรีแลนซ์
Nattakitt

วิศวกรเครื่องกล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบ ควบคุมงาน รับเหมาก่อสร้าง 18 ปี กับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ มากกว่า 20 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เข้าใจความต้องการลูกค้า งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ ในราคามาตรฐาน

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
45 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน