รับแปลภาษา Eng ⇋ Thai ทุกประเภทเนื้อหา สมบูรณ์ ลื่นไหล และมีคุณภาพ

1) รับงานแปลภาษา Eng ⇋ Thai ได้ทุกประเภทเนื้อหาจากทุกเอกสาร 2) เชี่ยวชาญในด้าน Science, Engineering และ Food & Beverage (ทำงานอยู่ในวงการ Engineering ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเป็นหลัก) 3) เนื้องานนอกจากความถูกต้องแล้ว ยังสามารถปรับ mood & tone ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกรูปแบบของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นแบบทางการหรือแบบสบายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษา Eng ⇋ Thai ทุกประเภทเนื้อหา สมบูรณ์ ลื่นไหล และมีคุณภาพ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดงานเริ่มจาก ขอบเขตงาน รูปแบบความต้องการ ระยะเวลาในการดำเนินการ และข้อเรียกร้องพิเศษเช่นลักษณะภาษาที่ใช้หรือความเจาะจงของภาษาที่ต้องการจะสื่อเป็นต้น เพื่อทำการประเมิณราคาในขึ้นตอนที่ 2
  • 2. ประเมิณราคาจากรายละเอียดงานที่พูดคุยในขั้นตอนที่ 1
แพ็กเกจ
งานแปลเอกสาร ENG ⇌ THAI
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานแปลภาษา Eng - Thai และ Thai - Eng สำหรับเอกสารทุกรูปแบบ งานสามารถส่งเป็นสกุล DOC และ PDF ได้ ● ราคาเริ่มต้น 300 บาท/หน้า สำหรับทุกจำนวนหน้า สามารถปรับแก้ได้ 1 ครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากเนื้องานไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามที่ตกลงกันตอนว่าจ้าง ● ระยะเวลาการทำงานเริ่มต้น 2 วันนับหลังจากวันที่ว่างจ้างและได้รับเอกสารจากผู้ว่าจ้างที่ครบถ้วน หากผู้ว่าจ้างส่งเอกสารให้ไม่ครบ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานที่ล่าช้าได้ ⚠ ราคาสุดท้ายและระยะเวลาการส่งมอบงานขึ้นอยู่กับการประเมินขอบเขตงานจริงทั้งหมด

ฟรีแลนซ์
Napat

Fluent in Eng-Thai translation and vice versa. Specialize in science, engineering and food & beverage topics. Have 10 years of working experiences in international companies where English is used a primary language. The job will be handled and executed in the most professional manner.

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน