วาดภาพ เหมือน ล้อเลียน Drawing&Writing

-วาดภาพเหมือน -วาดภาพล้อเลียน -วาดภาพสีน้ำ -วาดภาพดินสอ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคาปรับขึ้นตามขนาดกระดาษและความยากง่ายของงาน a4 500 บาท a3 850 บาท a2 1000 บาท a1 1200 บาท

ฟรีแลนซ์
สมโภชน์

ภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานออกแบบวางผังแม่บท จัดแสดงภาพบรรยากาศ โมเดล 3 มิติ

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน