ออกแบบ Poster Postcard Brochure และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์

รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด หลากหลายสไตล์ ประเภทงานสำหรับนำเสนอลูกค้า / ส่งครู,อาจารย์ / งานวิชาการ - โปสเตอร์ - โปสการ์ด - แผ่นพับ - ปก Magazine - Web Design - Mind map และอื่น ๆ **ราคาขึ้นอยู่กับประเภทงาน เนื้อหา การออกแบบ ความยากง่ายของชิ้นงาน และระยะเวลาในการทำงาน** Mood & Tone แล้วแต่ลูกค้าบรีฟ / ฟรีแลนซ์ออกแบบให้ โปรแกรมที่ใช้ Photoshop, Canva ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ .pdf .jpg .png ตามที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ Poster Postcard Brochure และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์

  • 1. 1. ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการใส่ พร้อมบอกขนาดที่ต้องการ แจ้งจำนวนหน้า เลือกรูปภาพ / ธีมสี หรือส่งภาพ ref ตามสไตล์ที่อยากได้
  • 2. 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา ลูกค้าตกลงจ้าง จ่ายเงิน หรือจ่ายแบบมัดจำ
แพ็กเกจ
Poster, Postcard, Magazine Cover, Mind map
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จำนวนงาน 1 ชิ้น ขนาด A4, A3, ขนาด 4 x 6 นิ้ว **Postcard : 1 หน้า 750 บาท, 2 หน้า 950 บาท** ระยะเวลาในการออกแบบ 1-3 วัน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ : .pdf .jpg .png แก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง / ชิ้น **งานด่วน 1,000 บาท**

Web Design
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จำนวนงาน 1 ชิ้น 1 หน้า 850 บาท มากกว่า 1 หน้าคิดเพิ่มหน้าละ 600 บาท ระยะเวลาในการออกแบบ 3-7 วัน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ : .pdf .jpg .png แก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง / ชิ้น

Brochure
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จำนวนงาน 1 ชิ้น ขนาด 11 x 8.5 นิ้ว ระยะเวลาในการออกแบบ 2-5 วัน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ : .pdf .jpg .png แก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง / ชิ้น **งานด่วน 1,100 บาท**

ฟรีแลนซ์
Kunrisa

เคยฝึกงานกับ OK! MAGAZINE THAILAND และได้รับการไว้วางใจให้ออกแบบ Presentation และได้รับการว่าจ้างจากบริษัทในการออกแบบต่าง ๆ มีรีวิวผลงาน เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ, โปสการ์ด, Powerpoint, Infographic

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน