ออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมออกแบบโครงสร้าง MAY

-รับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ2มิติ หรือ3มิติ รวมถึงการออกแบบ3มิติเสมือนจริง -รับงานออกแบบโครงสร้าง พร้อมรายการคำนวนโครงสร้าง barcut list แสดงปริมาณการตัดเหล็กเสริม -รับถอดปริมาณงาน BOQ (Blank BOQ)หรือ Full BOQ -รับงานสำรวจ เก็บค่าระดับ ทำแบบแสดงหน้าตัด เพื่อคำนวนปริมาณดินตัด ดินถม -รับงานสำรวจ เก็บพิกัด วางผัง วางหมุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ขั้นต่ำ ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบโครงสร้าง 50 ตร.ม. 20,000 51 ตร.ม. ขึ้นไป เพิ่ม 150 บาท ต่อ ตร.ม. งานออกแบบ3มิติ ไม่Render ไม่ต้องการไฟล์งาน 6,000 บาท ไม่Render ต้องการไฟล์งาน 30,000 บาท Render 15,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมออกแบบโครงสร้าง MAY

  • 1. รับข้อมูล concept หรือความประสงค์ของท่าน
  • 2. จัดทำใบเสนอราคา ค่าออกแบบ
แพ็กเกจ
งานออกแบบสถาปัตยกรรม และงานโครงสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

***สถาปัตยกรรม แบบที่ท่านจะได้รับประกอบด้วย ผังแนวเขตที่ดิน แผนที่พอสังเขป รายการประกอบแบบ สัญลักษณ์ และคำย่อ แปลนตามจำนวนชั้นที่ก่อสร้าง รูปด้าน4ด้าน รูปตัด ตามยาว รูปตัด ตามขวาง แบบขยาย ห้องน้ำ แบบขยายบันได แบบขยายประตู หน้าต่าง สัญลักษณ์ งานระบบไฟฟ้า แบบงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง แบบงานระบบสุขาภิบาล ***แบบโครงสร้าง แปลนตำแหน่งฐานราก แบบขยายโครงสร้างฐานราก แปลนเสา แบบขยายโครงสร้างเสา แปลนคาน แบบขยายโครงสร้างคาน แปลนหลังคา แบบขยายโครงสร้างหลังคา รายการคำนวนโครงสร้าง

งานออกแบบ3มิติ ไม่render
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

3มิติ ไม่ทำการRender รูปด้าน 4ด้าน 8มุมมอง หรือ 8 ภาพ รูปด้านภายในต่างๆ หรือ12 ภาพ ไม่รับไฟล์ต้นฉบับ ค่าบริการ 5,000 บาท ต้องการไฟล์ต้นฉบับ ค่าบริการ 25,000 หรือตามตกลง

งานออกแบบ3มิติ Render เสมือนจริง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

3มิติ Render รูปด้าน 4ด้าน 8มุมมอง หรือ 16 ภาพ รูปด้านภายในต่างๆ หรือ14 ภาพ ค่าบริการ 10,000 บาท

ฟรีแลนซ์
phongphattharah

จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประสบการณ์ งานออกแบบระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง งานออกแบบโรงงาน งานออกแบบอาคาร งานออกแบบและสำรวจงานถนน ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้าง อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ 5ชั้น

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน