ออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมออกแบบโครงสร้าง MAY

-รับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ2มิติ หรือ3มิติ รวมถึงการออกแบบ3มิติเสมือนจริง -รับงานออกแบบโครงสร้าง พร้อมรายการคำนวนโครงสร้าง barcut list แสดงปริมาณการตัดเหล็กเสริม -รับถอดปริมาณงาน BOQ (Blank BOQ)หรือ Full BOQ -รับงานสำรวจ เก็บค่าระดับ ทำแบบแสดงหน้าตัด เพื่อคำนวนปริมาณดินตัด ดินถม -รับงานสำรวจ เก็บพิกัด วางผัง วางหมุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมออกแบบโครงสร้าง MAY

  • 1. รับข้อมูล concept หรือความประสงค์ของท่าน
  • 2. จัดทำใบเสนอราคา ค่าออกแบบ
แพ็กเกจ
งานออกแบบสถาปัตยกรรม และงานโครงสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

***สถาปัตยกรรม แบบที่ท่านจะได้รับประกอบด้วย ผังแนวเขตที่ดิน แผนที่พอสังเขป รายการประกอบแบบ สัญลักษณ์ และคำย่อ แปลนตามจำนวนชั้นที่ก่อสร้าง รูปด้าน4ด้าน รูปตัด ตามยาว รูปตัด ตามขวาง แบบขยาย ห้องน้ำ แบบขยายบันได แบบขยายประตู หน้าต่าง สัญลักษณ์ งานระบบไฟฟ้า แบบงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง แบบงานระบบสุขาภิบาล ***แบบโครงสร้าง แปลนตำแหน่งฐานราก แบบขยายโครงสร้างฐานราก แปลนเสา แบบขยายโครงสร้างเสา แปลนคาน แบบขยายโครงสร้างคาน แปลนหลังคา แบบขยายโครงสร้างหลังคา รายการคำนวนโครงสร้าง

งานออกแบบ3มิติ ไม่render
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

3มิติ ไม่ทำการRender รูปด้าน 4ด้าน 8มุมมอง หรือ 8 ภาพ รูปด้านภายในต่างๆ หรือ12 ภาพ ไม่รับไฟล์ต้นฉบับ ค่าบริการ 5,000 บาท ต้องการไฟล์ต้นฉบับ ค่าบริการ 25,000 หรือตามตกลง

งานออกแบบ3มิติ Render เสมือนจริง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

3มิติ Render รูปด้าน 4ด้าน 8มุมมอง หรือ 16 ภาพ รูปด้านภายในต่างๆ หรือ14 ภาพ ค่าบริการ 10,000 บาท

ฟรีแลนซ์
phongphattharah

จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประสบการณ์ งานออกแบบระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง งานออกแบบโรงงาน งานออกแบบอาคาร งานออกแบบและสำรวจงานถนน ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้าง อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ 5ชั้น

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน