รับแปลเอกสารและสัญญาทางกฎหมาย รายงานการประชุม บทความ ฟอร์มราชการ [English - Thai, Thai - English]

รับแปลเอกสารทางกฎหมาย บันทึกข้อตกลง สัญญา หนังสือถึงราชการ หนังสือชี้แจง แบบฟอร์มราชการ เอกสารราชการ เช่น เอกสารการต่อวีซ่าของต่างชาติ (immigration) , แปลใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, ใบขับขี่, เอกสารชำระค่าสาธณูปโภค, Transcript, เกียรติบัตร และอื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารและสัญญาทางกฎหมาย รายงานการประชุม บทความ ฟอร์มราชการ [English - Thai, Thai - English]

  • 1. 1. ประเมินราคางานและระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงาน
  • 2. 2. แปลงาน
แพ็กเกจ
สัญญาและเอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เริ่มต้นราคา 300 บาท ต่อหน้า (กรณีตัวอักษรเต็มหน้ากระดาษ) หน้าละ 800 บาท รับแปลทั้ง eng > th และ th > eng ลูกค้าจะได้รับงานแปลในรูปแบบไฟล์ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น .pdf, .doc หรืออื่นๆ ระยะเวลาการแปลขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนหน้าของงานที่จ้างแปล โดยทั่วไปประมาณ 1-3 วัน

เอกสารราชการ เช่น ใบเกิด ทะเบียนสมรส เอกสารการต่อวีซ่าของต่างชาติ เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าไปต่างประเทศ และอื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เริ่มต้นราคา 260 บาท ต่อหน้า รับแปลทั้ง eng > th และ th > eng ลูกค้าจะได้รับงานแปลในรูปแบบไฟล์ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น .pdf, .doc หรืออื่นๆ ระยะเวลาการแปลขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนหน้าของงานที่จ้างแปล โดยทั่วไปประมาณ 1-3 วัน

ฟรีแลนซ์
chutikarn

นักกฎหมายและที่ปรึกษาบริษัทมหาชน มีความเชี่ยวชาญในการเอกสารทางกฎหมายและการแปลสัญญาและเอกสาร

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน