milestone

รับเขียนแบบก่อสร้าง,บ้าน,อาคาร,โรงงาน

รับเขียนแบบก่อสร้างสองมิติ สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ยื่นขออนุญาติ แบบก่อสร้างมีงานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล ลูกค้าต้องการ ตัวแบบสามารถส่งได้ทั้งกระดาษ A3 หรือไฟล์ PDF แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ใช้โปรแกรม AutoCAD

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบก่อสร้าง,บ้าน,อาคาร,โรงงาน

  • 1. คุยลายละเอียดและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ทำการเขียนแบบก่อสร้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ งานสถาปัต -แปลนพื้น -รูปด้าน -รูปตัด -แบบขยาย งานไฟฟ้า -แปลนไฟฟ้า -แบบการติดตั้งไฟฟ้า ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ PDF หรือ CAD ส่งงานตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก สามารถแก้ไขได้ไม่เกินสองครั้ง

ฟรีแลนซ์
Chutiphon

ผมเป็นนักศึกษาเรียนจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ความถนัด ออกแบบภายนอกละภายใน เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AUTOCAD และใช้โปรแกรม sketchup , Lumion ,Vray สามารถให้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆให้แกกันและกันได้ทำงานด้วยความซื่อตรง

06/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน