รับพิมพ์และจัดหน้ารายงาน/บทความวิชาการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word

- รับพิมพ์เอกสารตามต้นฉบับทุกรูปแบบ ได้ทั้งไฟล์รูปและ pdf - รับหาข้อมูลทำรายงาน, เอกสารทางวิชาการ (ตามที่กำหนด) หรือ paper เพื่อใช้ในการอ้างอิงในบทความ - รับจัดหน้าเอกสารตามต้นฉบับ ส่งงานในรูปแบบ pdf และ word - extra ตรวจสอบและแก้ไขคำผิด (ภาษาไทย) - งานด่วนอื่น ๆ สามารถคุยรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์และจัดหน้ารายงาน/บทความวิชาการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word

  • 1. พูดคุยรายละเอียดกับลูกค้า เรื่องเนื้องาน / รูปแบบเอกสาร / ไฟล์ที่ต้องการ / ค้นหาข้อมูล
  • 2. สรุปราคาให้ลูกค้ารับทราบ และจัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
Package A งานพิมพ์และจัดรูปแบบทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์งานและจัดรูปแบบรายงานทั่วไป (ไม่ด่วน) พิมพ์ได้ทั้งข้อความ และข้อมูลประกอบ เช่น รูปภาพ ตาราง หรือ กราฟ เป็นต้น จำนวนหน้า 10 - 20 หน้า ใช้เวลาในการทำ 1-3 วัน ไฟล์ที่ได้รับจะเป็น .docx , .doc หรือ .pdf ตามลูกค้าตกลง *ในกรณีเป็นงานด่วน ขอให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียด เพื่อประมาณการว่าสามารถดำเนินการได้ทันเวลาหรือไม่ **ตรวจสอบและแก้ไขคำผิด (ภาษาไทย) ขออนุญาตคิดราคาเพิ่ม 100 บาท/ชิ้นงาน

Package B งานพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารวิชาการ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์งานและจัดรูปแบบเอกสารวิชาการ เช่น บทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย เป็นต้น พิมพ์ได้ทั้งข้อความ และข้อมูลประกอบ เช่น รูปภาพ ตาราง หรือ กราฟ เป็นต้น จำนวนหน้า 10 - 20 หน้า ใช้เวลาในการทำ 1-3 วัน ไฟล์ที่ได้รับจะเป็น .docx , .doc หรือ .pdf ตามลูกค้าตกลง *ในกรณีเป็นงานด่วน ขอให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียด เพื่อประมาณการว่าสามารถดำเนินการได้ทันเวลาหรือไม่ **ตรวจสอบและแก้ไขคำผิด (ภาษาไทย) ขออนุญาตคิดราคาเพิ่ม 100 บาท/ชิ้นงาน

Package C หาข้อมูล หรือ เอกสารประกอบงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ คลังข้อมูล เอกสารวิชาการผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ เอกสารบทความต่างประเทศ (จำกัดบางพื้นที่) เพื่อนำมาประกอบผลงาน เช่น บทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย เป็นต้น พิมพ์ได้ทั้งข้อความ และข้อมูลประกอบ เช่น รูปภาพ ตาราง หรือ กราฟ เป็นต้น ใช้เวลาในค้นหา 1-2 วัน ไฟล์ที่ได้รับจะเป็น .pdf ที่ Download จากระบบฐานข้อมูล จำนวนเป็นไปตามที่ระบบมีครับ

ฟรีแลนซ์
จุฑาวุฒิ

ปัจจุบันทำงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดูแลและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ความถนัดในสายอาชีพคือสามารถติดต่อประสานงาน จัดทำรายงาน จัดการข้อมูล สรุปข้อมูล Presentation และสามารถออกแบบ Poster และ Infographic ชุดข้อมูล ที่ต้องการเผยแผร่ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน