รับทำ Artwork / Poster ประชาสัมพันธ์กิจกรรม / ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์

- ออกแบบ Artwork / Banner / Poster เพื่อประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารบนสื่อโฆษณาออนไลน์ทุกชนิด - รับออกแบบงาน artwork สื่อโฆษณาออนไลน์ banner ทุกชนิด (ผลงานที่เคยทำจะใช้เป็นรูปภาพประกอบกับ Vector เพื่อความมินิมอลนิดหน่อยครับ) - ใช้โปรแกรม Adobe illustrator ในการผลิตชิ้นงาน หากลูกค้าต้องการไฟล์ชนิดได้สามารถแจ้งได้ - ระยะเวลาในการทำผลงานประมาณ 2-5 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวน และชนิดของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Artwork / Poster ประชาสัมพันธ์กิจกรรม / ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์

  • 1. ลูกค้าแจ้งรูปแบบ รายละเอียดของผลงาน (ถ้ามีอ้างอิง หรือรูปแบบที่ต้องการที่ต้องการจะช่วยให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น)
  • 2. ลูกค้าส่งรายละเอียดที่ต้องการใส่ลงใน Artwork เช่น Logo ภาพผลิตภัณฑ์ สินค้า ข้อมูล ตัวอักษร รูปภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อความที่ต้องการใส่ในรูป (ลูกค้าต้องแจ้งมาให้ทางผู้จัดทำเองนะครับ)
แพ็กเกจ
Package A
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Package A ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน 1.ลูกค้าจะได้รับภาพ 1 ชิ้น (ขนาดและชนิดไฟล์ตามที่ลูกค้าตกลง ไม่ว่าจะเป็น .jpg / .png หรือ .pdf) 2.สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง/ชิ้นงาน **กรณีที่เป็นภาพเดียวกันแต่ต้องการไซส์ 2 ขนาด จะคิดเพิ่มเติมภาพละ 100 บาท ครับ

Package B
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Package B ระยะเวลาในการทำงาน 2-5 วัน 1.ลูกค้าจะได้รับชุดภาพเพื่อ PR ไม่เกิน 5 ชิ้น (ขนาดและชนิดไฟล์ตามที่ลูกค้าตกลง ไม่ว่าจะเป็น .jpg / .png หรือ .pdf) 2.สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง/ชิ้นงาน **กรณีที่เป็นภาพเดียวกันแต่ต้องการไซส์ 2 ขนาด จะคิดเพิ่มเติมภาพละ 100 บาท ครับ

ฟรีแลนซ์
จุฑาวุฒิ

ปัจจุบันทำงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดูแลและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ความถนัดในสายอาชีพคือสามารถติดต่อประสานงาน จัดทำรายงาน จัดการข้อมูล สรุปข้อมูล Presentation และสามารถออกแบบ Poster และ Infographic ชุดข้อมูล ที่ต้องการเผยแผร่ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน