รับเขียนบทความเชิงวิชาการ ลงเว็บไซต์ นิตยสาร และสื่ออื่นๆ งานคุณภาพ

รับเขียนบทความทั่วไป ความยาวเริ่มต้น 500 คำ แก้ไขงานได้จนกว่าจะพอใจ ระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 3 วันสำหรับ 1 งาน อัตราค่าบริการ ความยาว 500 คำ 350 บาท (ประมาณ 1 หน้าเอสี่) 1000 คำคิด 700 บาท **จำนวนคำนับตาม Microsoft Word** ขั้นตอนการทำงาน พูดคุยสอบถาม >> ตกลง >> ลูกค้ากดจ้างงาน >> เริ่มงาน >> ส่งงาน >> ลูกค้าตรวจสอบ >> หากมีการแก้ไขลูกค้าแจงรายละเอียด >> ส่งงาน(กรณีแก้ไข) >> ลูกค้าอนุมัติ

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับเขียนบทความเชิงวิชาการ ลงเว็บไซต์ นิตยสาร และสื่ออื่นๆ งานคุณภาพ
  • 1. เมื่อตกลงว่าจ้างและชำระเงินแล้ว Freelance จะลงมือเขียนงานให้ลูกค้า
  • 2. เมื่องานเขียนเสร็จ Freelance จะส่งร่างงานเขียนให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
บทความ 1 บทความ ประมาณ 500 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สกุลไฟล์ที่จะได้รับ(.DOC,.PDF หรืออื่นๆ หรือตามแต่จะตกลง) มีระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 3 วัน

เหมาจ่าย 20 บทความรายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

20 บทความ/ 1เดือน *บทความละไม่เกิน 1000 คำ ระยะเวลาส่งงานให้ตรวจตามตกลง เช่น 5 งาน/สัปดาห์ สกุลไฟล์ที่จะได้รับ(.DOC,.PDF หรืออื่นๆ หรือตามแต่จะตกลง)

เหมาจ่าย 10 บทความ/เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

10 บทความ/ 1เดือน *บทความละไม่เกิน 1000 คำ ระยะเวลาส่งงานให้ตรวจตามตกลง เช่น 2-3 งาน/สัปดาห์ สกุลไฟล์ที่จะได้รับ(.DOC,.PDF หรืออื่นๆ หรือตามแต่จะตกลง)

ฟรีแลนซ์
chuthathip
chuthathip

Kate Theamhong, native Thai who spent one year studying English in Canada and three years working in top ten multinational companies in Thailand, can provide you with excellent English to Thai translation in the areas of expertise in business and journalism.

08/2018
เป็นสมาชิก
33 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน