ขึ้นโมเดล SketchUp ( Mass Model )

รับขึ้น Model งานสถาปัตยกรรม งานอาคาร ในรูปแบบไฟล์ Sketch Up (.skp) ที่สามารถ Export เป็นไฟล์รูป (.Jpg) ได้ - ทำภาพ Interior ตกแต่งเฉพาะมุมที่ต้องการ โดยExport จากSketchUp(ดูจากรูปผลงานได้ค่ะ) - ทำ Plan เป็นรูปแบบ Model 3 มิติ เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น -------------------------------------------------------- *( ไม่ได้ Render เป็นการขึ้น Model )*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ขึ้นโมเดล SketchUp ( Mass Model )

  • 1. รับข้อมูลงาน Concept Design /Reference จากลูกค้า/ข้อมูลที่สามารถนำมาเริ่มงานได้
  • 2. เจรจารายละเอียดของงาน ระยะเวลาการทำงานและค่าจ้างเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ข้อมูลที่ต้องการจากลูกค้า เพื่อประกอบการทำงาน คือ 1.) Plan / Elevation แบบไฟล์ Auto cad (.cad) หรือแบบสเกตที่มีขนาดบอกชัดเจน 2.) ข้อมูลงาน Concept Design / ภาพ Reference ที่สื่อถึงลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ ( ข้อมูล Material , Furniture )

ฟรีแลนซ์
nick

รับขึ้น Model งานสถาปัตยกรรม โดยโปรแกรม Sketch Up เพราะบางครั้ง PLAN หรือรูปด้านที่เป็น 2D ไม่สามารถจินตนาการได้ การขึ้น Mass Model จึงช่วยให้เห็นภาพประกอบใกล้เคียงตามจริงได้ดีขึึ้น

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน