รับร้องมาสเตอร์เพลงของคุณ I can sing your song

รับร้องเพลงไกด์หรือมาสเตอร์ จากเพลงที่คุณแต่งไว้ เพื่อให้เพลงนั้นเสร็จสมบูรณ์ตามที่คุณเขียนเอาไว้ (ไม่รวมการ mix หรือ master, ถ้าต้องการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้คะ) I can sing a guide track or a master for any songs you choose (this service does not come with mixing and mastering, if needed please ask for more detail)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร้องมาสเตอร์เพลงของคุณ I can sing your song

  • 1. ติดต่อและส่งรายละเอียดเพลง พร้อมเนื้อร้อง ทำนอง และbacking track ที่มีให้ฟรีแลนซ์ / please contact me with the detail of the song, lyric, melody and backing track
  • 2. ฟรีแลนซ์ตรวจสอบงานว่าสามารถรับทำได้หรือไม่ / I will check and make sure if I can do this project justice
แพ็กเกจ
ร้องไลน์หลักและประสาน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์เสียงที่อัดเสียงร้องแล้ว ลูกค้าสามารถนำไป mix และ master ต่อได้ (the project vocal file in which you can take to mixing and mastering further) * ไลน์ร้องหลัก 1-2แทรค และไลน์ประสาน 1-2แทรค ถ้า ต้องการมากกว่านี้สามารถสอบถามเพิ่มเติม (1-2 main vocal tracks / 1-2 harmony tracks - if needed more than provided please ask) **เพลงความยาวไม่เกิน 3.30นาที (the song is no longer than 3.30 minutes)

ร้องไลน์หลักและประสาน + Mix&Mastering
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์เสียงร้องหลัก 1-2แทรค และไลน์ประสาน 1-2แทรค พร้อม mix master จนเสร็จกระบวนการ (1-2 main vocal tracks / 1-2 harmony tracks WITH mixing and mastering into master song) *เพลงความยาวไม่เกิน 3.30นาที (the song is no longer than 3.30 minutes)

ฟรีแลนซ์
Chulita

I'm an aspired singer-songwriter, doing various types of work to make a living. Services I can provide are writing songs and singing; you can check out my work via my Youtube channel. Hope I can be the help of your awesome project!

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน