รับแปลภาษาบังคลาเทศ - อังกฤษ - ไทย

*** รับแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และเจ้าของภาษาโดยตรง *** แปลภาษาเบงกาลี - ไทย ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 550 บาท แปลภาษาไทย - เบงกาลี " 550 บาท แปลภาษาเบงกาลี - อังกฤษ " 650 บาท แปลภาษาอังกฤษ - เบงกาลี " 650 บาท แปลภาษาอังกฤษ - ไทย " 250 บาท แปลภาษาไทย - อังกฤษ " 250 บาท ( ราคาที่ระบุสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อหาและข้อมูลที่ต้องการแปล ท่านสามารถส่งเอกสารหรือสอบถามเพื่อประเมินราคาก่อนได้ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย )

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาบังคลาเทศ - อังกฤษ - ไทย

  • 1. 1. ลูกค้าส่งเอกสารที่ต้องการแปลให้กับทางฟรีแลนซ์เพื่อประเมินราคา
  • 2. 2. ลูกค้าและฟรีแลนซ์ตกลงราคากัน
แพ็กเกจ
แปลภาษาเบงกาลี - ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

* แพคเกจ สำหรับการแปลภาษา เบงกาลี - ไทย ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 550 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ 1. เอกสารการแปลภาษาเบงกาลี - ไทย 2ชุด ในรูปแบบของ ไฟล์ .doc และ .pdf ** สำหรับการแปลภาษา ไทย - เบงกาลี ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 550 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ 2. เอกสารการแปลภาษาไทย - เบงกาลี 2ชุด ในรูปแบบของ ไฟล์ .doc และ .pdf

แปลภาษาเบงกาลี - อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

* แพคเกจ สำหรับการแปลภาษา เบงกาลี - อังกฤษ ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 650 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ 1. เอกสารการแปลภาษาเบงกาลี - อังกฤษ 2ชุด ในรูปแบบของ ไฟล์ .doc และ .pdf ** แพคเกจ สำหรับการแปลภาษา อังกฤษ - เบงกาลี ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 650 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ 1. เอกสารการแปลภาษาอังกฤษ - เบงกาลี 2ชุด ในรูปแบบของ ไฟล์ .doc และ .pdf

แปลภาษาอังกฤษ - ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

* แพคเกจ สำหรับการแปลภาษาอังกฤษ - ไทย ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ 1. เอกสารการแปลภาษาอังกฤษ - ไทย 2ชุด ในรูปแบบของ ไฟล์ .doc และ .pdf ** แพคเกจ สำหรับการแปลภาษา ไทย - อังกฤษ ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ 1. เอกสารการแปลภาษาไทย - อังกฤษ 2ชุด ในรูปแบบของ ไฟล์ .doc และ .pdf

ฟรีแลนซ์
โชติกา

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวโชติกา กลัดอยู่ ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการทัวร์แอนด์ทราเวลค่ะ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสางานเลขานุการ มีความถนัดและเชี่ยวชาญด้านภาษา ไทย อังกฤษ และเบงกาลี ค่ะ มีความชำนาญด้านการงานคีย์ข้อมูล รีเซิร์จข้อมูล งานที่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และงานเลขานุการต่างๆค่ะ

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน