ทำบัญชี - ภาษี ครบถ้วน รวดเร็ว ฉับไว

ให้บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีและเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักบัญชี อัตราค่าบริการ 1 - 50 บิล/เดือน ราคา 2,500.-/เดือน 51 - 100 บิล/เดือน ราคา 4,000.-/เดือน 101 บิลขึ้นไป/เดือน ราคา 5,200.-/เดือน งบฯเปล่า ราคา 5,700.-/ต่อปี ****ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี**** We are offering:- * Generate Report in English (for internal presentation only) * Provide FS report regarding to Thai Accounting standard and Thai Tax Regulation in Thai version * Advisory 1 - 50 Bills/Month THB2,500.- 51 - 100 Bills/Month THB4,000.- > 100 Bills/Month THB5,200.- Non-Transactions Financial Statement 5,700.-THB/Year ****Audit Fees is exclusive****

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำบัญชี - ภาษี ครบถ้วน รวดเร็ว ฉับไว

  • 1. สอบถามข้อมูลกิจการ Kick-Off /Business background discussion /Business scale
  • 2. แจ้งราคาค่าบริการ Price Rate agreement and payment schedule
แพ็กเกจ
บัญชี และภาษี -ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

* PDF แบบแสดงรายการภาษีและใบเสร็จรับเงิน (ภงด.1, 1ก, 2, 2ก, 3, 51, 50, 53, 54, ภพ.30 ,36 = 1 Set) * รายงานงบการเงินประจำเดือน-ปี (PDF + Paper = 1 Set) * แบบแสดงรายการยื่นประกันสังคมพร้อมใบเสร็จรับเงิน (Paper = 1 Set) * คำปรึกษาแนะนำเพื่อประโยชน์ทางภาษี

Accounting & Tax - Eng.
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

* PDF Tax Returns/Tax Forms = 1 Set * Monthly and Annual Financial Statement (PDF/Excel + Paper = 1 Set) * SSO Forms and Receipts (Paper = 1 Set) * Advisory

ฟรีแลนซ์
Chorthip

- Possessed CPD - Over 7 years experienced in Accounting - Professional and punctual

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
40 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน