ทำโมเดล 3D, Perspective Rendering, Presentation Making, Diagram

รับทำภาพ 3D Perspective / ปั้นโมเดล 3D / , Interior มีความตั้งใจทำงานสูง ทำงานให้ออกมามีคุณภาพสูง สถาปนิก ความสามารถในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และใช้งานโปรแกรมได้เช่น SketchUp /autoCAD / Photoshop

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำโมเดล 3D, Perspective Rendering, Presentation Making, Diagram

  • 1. สอบถามเนื้อหารายและรายละเอียดงานเบื้องต้น ดีไซน์ mood and tone หรือ reference
  • 2. ตกลงราคา เวลาทำงาน และผลงาน
แพ็กเกจ
ทำภาพ Render 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ภาพ INTERIOR PERSPECTIVE ราคา 2500 บาท ต่อ 1-2 รูป

ขึ้น Model 3D Sketch up
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ได้ File sketchUp - ราคาตามขนาดและรายละเอียดงาน เริ่มต้น 1000 บาท

ฟรีแลนซ์
apisamai

รับเขียน sketchup ตกแต่งภายใน ขึ้นperspective ใช้โปรแกรม sketchup ,autocad

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน