เขียนบทความทางการ/กึ่งทางการ แปลภาษา ENG, RUS

รับเชียนบทความ - ทางการ (Formal Academic) - กึ่งทางการ (Informal) - Conversational style - PEST Analysis - แปล ENG to THAI และ RUS to THAI ครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ - World Politics - History - Culture - Innovation & Tech - Medical & Health - Science - Ecotourism - Travel จากประสบการณ์ด้านงานเขียนกว่า 4 ปี รับรองคุณภาพบทความ! Proofreading ทุกตัวอักษรก่อนส่งงาน จำนวนคำยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ **เรทราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดและความยาก/ง่ายของบทความนะคะ**

รายละเอียดเพิ่มเติม

- รับเขียนบทความประจำ เช่น 4 บทความ/สัปดาห์ หรือ 10 บทความ/เดือน จะคิดเป็นราคาเหมาโดยขึ้นอยู่กับจำนวนคำและความยากง่ายของเนื้อหาค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทความทางการ/กึ่งทางการ แปลภาษา ENG, RUS

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดบทความที่ต้องการ/กลุ่มเป้าหมาย/สำนวนภาษา/จำนวนคำ
  • 2. กำหนดระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
บทความทางการ/กึ่งทางการ แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: 1. บทความ 100% Unique และมีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 1 บทความที่เขียนขึ้นใหม่เพื่อความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านโดยเฉพาะ (ไม่มีการเขียนตุนไว้ก่อน) 2. Plagiarism FREE! 3. แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทั้งไทยและอังกฤษ 4. ความยาวตัวอักษรตามความต้องการของลูกค้า 5. Font TH SarabunPSK 16 pt ไฟล์ DOCX หรือ PDF 6. ระยะเวลาในการทำงาน ตามที่ตกลง 7. รูปภาพไม่ติดลิขสิทธิ์ 8. แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 9. Copyright is YOURS!

ENG-TH แปลเอกสาร/บทความ/งานวิจัย/Website
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. บทความที่แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย อ่านง่าย เข้าใจง่าย สำนวนภาษาไทย (ไม่ใช่สำนวนภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยแบบตรงตัว) 2. Manual Translation ไม่ใช้โปรแกรมแปล 3. รับแปลทุกประเภทบทความ 4. Font TH SarabunPSK 16 pt ไฟล์ DOCX หรือ PDF 5. ระยะเวลาการทำงาน ตามตกลง 6. แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

RUS-TH แปลเอกสาร/บทความ/งานวิจัย/Website
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จบปริญญาโท Jounalism จากรัสเซีย (ทุนรัฐบาล เกียรตินิยม) เคยเผยแพร่บทความภาษารัสเซียมากกว่า 10 บทความ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. บทความที่แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย อ่านง่าย เข้าใจง่าย สำนวนภาษาไทย 2. Manual Translation ไม่ใช้โปรแกรมแปล 3. รับแปลทุกประเภทบทความ 4. Font TH SarabunPSK 16 pt ไฟล์ DOCX หรือ PDF 5. ระยะเวลาการทำงาน ตามตกลง 6. แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
Chongnang

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปริญญาโท วารสารศาสตร์ จากรัสเซีย (เกียรตินิยม) ประสบการณ์การทำงาน อดีต:ผู้สื่อข่าวโต๊ะต่างประเทศ //ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มีประสบการณ์ในการเขียนรายงาน บทความ ทั้งแบบทางการและไม่ทางการ

02/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน