รับพิสูจน์อักษร(ภาษาไทย) ตรวจคำผิดงานเขียนทุกประเภท

- ตรวจคำผิดภาษาไทย ตามหลักพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสารราชการ นิยาย บทความ เรื่องสั้น ซับไตเติ้ล ฯลฯ - รับงานเป็นไฟล์ Word.doc / ส่งงานคืนเป็นไฟล์ Word.doc และ PDF - แก้ไขงานฟรี จากไฟล์เดิม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร(ภาษาไทย) ตรวจคำผิดงานเขียนทุกประเภท

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน เพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางการ บทความ วิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ตรวจคำผิดภาษาไทย ตามหลักพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - ราคาหน้าละ 10 บาท (ขนาด A4 ฟอนต์ Thai Sarabun ขนาด 16 pt) - รับงานเป็นไฟล์ Word.doc / ส่งงานคืนเป็นไฟล์ Word.doc และ PDF - แก้ไขงานฟรี จากไฟล์เดิม - จำนวนต่ำกว่า 100 หน้า ใช้ระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 3 วัน

นิยาย เรื่องสั้น แฟนฟิค ซับไตเติ้ล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ตรวจคำผิดภาษาไทย ตามหลักพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน - ราคาหน้าละ 3 บาท (ขนาด A4 ฟอนต์ Thai Sarabun ขนาด 16 pt) - ราคาหน้าละ 2 บาท (ขนาด A5 ฟอนต์ Thai Sarabun ขนาด 16 pt) - รับงานเป็นไฟล์ Word.doc / ส่งงานคืนเป็นไฟล์ Word.doc และ PDF - แก้ไขงานฟรี จากไฟล์เดิม - จำนวนต่ำกว่า 100 หน้า ใช้ระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 3 วัน

ฟรีแลนซ์
จิณกานต์

นักอ่าน ผู้รักการพิสูจน์อักษร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท วิทยาลัยดุสิตธานี และระดับปริญญาโท ด้านสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน