รับแปลภาษาเกาหลี-ไทย / ไทย-เกาหลี

รับแปลงาน ภาษาเกาหลี-ไทย (KR-TH) / ไทย-เกาหลี (TH-KR) ทั้งงานเกี่ยวกับสื่อบันเทิง เช่น ซับซีรีส์ เว็บตูน ข่าวสารในวงการ K-pop บทความ และงานเอกสารทั่วไป พร้อมปรับภาษาให้สละสลวยเป็นธรรมชาติตามประเภทงาน - ผ่านการสอบ TOPIK ระดับ 3

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาเกาหลี-ไทย / ไทย-เกาหลี

  • 1. 1. พูดคุยรายละเอียดงานพร้อมส่งไฟล์งานต้นฉบับเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ต้องการ
  • 2. แจ้งราคา ระยะเวลาดำเนินงาน และวันรับงานให้ผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
แปลภาษาเกาหลี-ไทย (KR-TH)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลงาน เอกสาร บทซีรีส์ ฯลฯ ภาษาเกาหลีเป็นไทย เริ่มต้นที่ 350.-/หน้า(ไม่เกิน500คำ) แก้ไขได้3ครั้ง (ระยะงานขึ้นอยู่กับปริมาณงาน) ไฟล์ .DOC/.PDF (ผู้ว่าจ้างสามารถระบุไฟล์ที่ต้องการได้)

แปลไทย-เกาหลี (TH-KR)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปลงาน เอกสาร ฯลฯ ภาษาไทยเป็นเกาหลี เริ่มต้นที่ 450.-/หน้า(ไม่เกิน500คำ) แก้ไขได้3ครั้ง (ระยะงานขึ้นอยู่กับปริมาณงาน) ได้ไฟล์ .DOC/.PDF (ผู้ว่าจ้างสามารถระบุไฟล์ที่ต้องการได้)

งานแปลด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลงาน เอกสาร บทซีรีส์ ฯลฯ ภาษาเกาหลีเป็นไทย หรือ ภาษาไทยเป็นเกาหลี เริ่มต้นที่ 1,000.-/หน้า(ไม่เกิน500คำ) แก้ไขได้2ครั้ง (ระยะงานขึ้นอยู่กับปริมาณงาน) ได้ไฟล์ .DOC/.PDF (ผู้ว่าจ้างสามารถระบุไฟล์ที่ต้องการได้)

ฟรีแลนซ์
Witchuprapa

รับแปลภาษา เกาหลี-อังกฤษ-ไทย ทั้งด้านบันเทิงและงานเอกสาร พร้อมปรับภาษาให้สละสลวยและเข้ากับบริบทนั้น ๆ จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เอกเอเชียศึกษา โทภาษาเกาหลี เกียรตินิยมอันดับ 1 / A Full-time Translator graduated from Silpakorn University with Korean Language Minor.

08/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
22 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน